Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.8.1980)


Problém č. 1168 – originál

Milan Cerulík

Nová Dubnica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1169 – originál

Štefan Todek

Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1168: b. Kh2 Db4 Va3 Vd7 Sd1 Sg3 Je2 Jh1 Pc2 f2 g4 g5 (12), č. Ke4 Va1 Vf4 Jc6 Jh7 Pa2 b5 c4 d4 e7 f5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1169: b. Kf1 Db4 Sd2 Pd3 h3 (5), č. Kf3 Sg3 Ja5 Pe6 f5 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Keďže autor problému č. 1166 z minulej rubriky uverejnil svoju prvotinu už 3. júla t. r. v Hlase ľudu, číslo 120 má až dnešná prvotina. Jej autor síce nepatrí k najmladšej generácii, kompozičnú budúcnosť má však iste pred sebou. V druhej dvojťažke sa nesmú prehliadnuť zdanlivé hry 1...Sf4 (Sf2), Jc4, f4 2.D:f4, Db7, De4 mat. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1159 (Labai) z 27. júna: a) Zvodnosti 1.Kc7? hrozí 2.S:d6 mat, 1...e:d5!, 1.De1? hrozí 2.Jd3 mat, 1...e3!, 1.Dh4? hrozí 2.D:f4 mat, 1...e:d5 2.S:d6 mat, 1...Sg4!, riešenie 1.Dh5 tempo 1...e:d5, e3 2.D:f5, Jd3 mat, b) 1.c4 hrozí 2.Vd3 mat, 1...e:d5, e3 2.V:d5, V:f4 mat. V a) "rozložená" Dombrovskisova téma, v b) navyše zámena matov.

Riešenie problému č. 1160 (Mihalčo) z 27. júna: 1.Kc7 tempo 1...Ka7 2.Vf1 3.Va1 mat, 1...b4 2.V:f5 Ka7 3.Va5 mat, 1...Ka5 2.Kb7 b4 3.V:f5 mat. Tri modelové maty.

Knihy za riešenia problémov č. 1159 a 1160 vyhrávajú: Anton Damborský, Nešporova 20, Šaľa, Peter Kubička, nám. SNP 3, Banská Bystrica a prom. ped. Alexander Ruček, Dukelská 45, Modra.

* V Albume FIDE 1974-1976, ktorý práve vyšiel v Juhoslávii, je toto poradie československých skladateľov: J. Fritz 10 bodov (6 štúdií), Sedlák 3,3 (2), Brabec a Labai po 3, Sivák 1,7 (1), Valuška 1,5, Buňka, Formánek, Jarolín, Kos, Křivohlávek, Lačný, Šindelář a Tazberík po 1.


Vzad <<  >> Vpred