Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.3.1980)


Problém č. 1135 – originál

Gustáv Pekár, Tisovec

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 1136 – originál

Oliver Ralík, Nitra

Mat 5. ťahom

a) diagram b) Pf2 na c4Kontrolná notácia. 1135: b. Kh2 Db3 Vf8 Sg8 Jd7 Jf5 Pe2 g3 (8), č. Ke4 Vb8 Ve8 Sb6 Jb2 Jg7 Pa3 b7 e3 e6 g5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1136: b. Kh4 Sf5 Sh6 Jd1 Pa4 f2 h7 (7), č. Ka1 Pa2 a3 b2 (4), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom, pozícia b) s tou istou výzvou vznikne po premiestnení pešiaka f2 na c4. Dvojťažka obsahuje tri zdanlivé hry 1...e:f5, e5, Sd4 2.Dd5, Dd5, Jd6 mat, v dvojníkových päťťažkách (za riešenie každej možno získať po 3 body) treba opatrne narábať s premenami pešiakov. Riešenia oboch (resp. troch) problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1127 (Pekár) z 8. februára: 1.Kb3 tempo, 1...Da1 (Dd5), Db2+, Dc3+, D:d2+ (e:d2), Dd3+, Db6+, Dc5, D:d6 (c:d6), Jg6 2.Dd5, J:b2, J:c3, J:d2, e:d3, J:b6, Jc3, J:d6, D:g6 mat. Úloha sa riešiteľom veľmi páčila, aj keď jej nebolo možné dať bezchybnú formu (duály v neuvedených variantoch).

Riešenie problému č. 1128 (Ondrejka) z 15. februára: Zvodnosť 1.Vf8? tempo 1...Kf5, Ke6, Jf6~ 2.Dd5, Jd4, Dd5 mat, vyvrátenie 1...g5 (g:h5)!, riešenie 1.V:g6 tempo 1...Kf5, Ke6, Jf6~ 2.Jd4, Dd5, Dd5 mat. Recipročná zámena matov po ťahoch kráľa s využitím väzby a batériového matu.

Riešenie problému č. 1129 (Salai) z 15. februára: Úmyslom autora bolo uskutočniť cyklickú zámenu zoslabujúcich motívov v prvých ťahoch bieleho, žiaľ, ako sa to niekedy stáva, ideu zničili technické chyby, takže namiesto zamýšľaných riešení 1.Jf:d4 v oboch pozíciách má a) dve riešenia 1.Jbd6, 1.Jb:d4 a b) až tri 1.Jbd6, 1.Jb:d4 a 1.Jf:d4. V našej dlhodobej riešiteľskej súťaži sa tak naskytla príležitosť získať až 10 bodov. Oprava.

* Vedúcim oddelení pomocných matov a samomatov v II. svetovej súťaži v kompozičnom šachu je Karol Mlynka, Školská 2A, 953 01 Zlaté Moravce.


Vzad <<  >> Vpred