Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.3.1980)


Problém č. 1134 – originál

Štefan Todek, Lisková

Biely vyhráKontrolná notácia: biely Kh6 Pb7 c6 e5 (4 kamene), čierny Kb8 Pb6 c7 e7 f7 (5 kameňov), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vynúti výhru. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Za správne riešenie (rozpísané až do teoreticky vyhraných pozícií) možno získať 5 bodov.

Riešenie problému č. 1124 (Svítek) z 25. januára: 1. zvodnosť 1.Dd6? hrozí 2.Sc3 mat, vyvrátenie 1...V:c2!, 2. zvodnosť 1.Vd6? hrozí 2.D:e4 mat, riešenie 1.Vg5 hrozí 2.De5 mat a vždy dva z troch variantov 1...Jc4, Vd3, Sf5 2.Jb3, J:e2, J:f5 mat, ale s cyklicky zamenenými obrannými motívmi (OM-32-32). Pekná dvojťažka slovenskej školy.

Riešenie problému č. 1125 (Labai) z 25. januára: a) intencia 1.Sc6 hrozí 2.Jd7+, 1...Vd3, Ve4 2.Jd7+, Jd5+ atď., ale aj vedľajšie riešenie 1.Sb5 (1...Ve4 2.Jc8+), b) 1.Sb5 hrozí 2.Ja4+ a 2.Jc8+, 1...Vd3, Ve4 2.Jc4+, Ja4+ atď. Pre riešiteľskú súťaž maximálne 9 bodov. Oprava.

Riešenie problému č. 1126 (Mihalčo) z 1. februára: Intencia 1.g5 Ke6 2.g:h6 K:f6 3.Kb1! c3 4.Kc2, 3...a3 4.Ka2, 3...b3 4.Kb2, ale neriešiteľné po 1...a3+! alebo 1...c3+! (napr. 1...a3+ 2.Ka2 c3 3.Kb3 Ke6 4.g:h6 K:f6! a biely nemá tempo). Za nájdenie intencie bolo možné získať 5 bodov a za dôkaz neriešiteľnosti 1 bod.

A ešte niekoľko poznámok k starším problémom: Asi dvoma desiatkami riešiteľov uvádzané riešenie problému č. 1121 (Zagorujko) 1.De3? viazne na 1...e:f6! – kto ho uviedol ako vedľajšie riešenie, stráca podľa pravidiel súťaže 1 bod. Problém č. 1122 (Todek) obsahuje duál po 1...V:f7 2.De4 aj Dg5 mat, vzhľadom na korektnosť hlavných variantov ho však nepokladáme za závažný. Podobne nebodujeme ani malý duál v hrozbe problému č. 1123 (Köszegy) 2.Jc5+ Kb5 3.V:b4 aj c4 mat.

* Kongres FIDE v Buenos Aires (november 1978) schválil doplnok k 50-ťahovému remízovému pravidlu, ktorého presný preklad do slovenčiny znie takto: "V koncovkách kráľa s dvoma jazdcami proti kráľovi s pešiakom sa zvyšuje počet ťahov z 50 na 100, ak sú splnené tieto podmienky: a) pešiak je jedným z jazdcov bezpečne blokovaný, b) čierny pešiak nepostúpil ďalej než na pole a4, b6, c5, d4, e4, f5, g6, h4, resp. biely pešiak na a5, b3, c4, d5, e5, f4, g3, h5." Predsedom komisie pre pravidlá hry je exmajster sveta M. Euwe.


Vzad <<  >> Vpred