Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.1.1980)


Problém č. 1124 – originál

Miroslav Svítek, Turá Lúka

Mat 2. ťahom


Problém č. 1125 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahom, pozri textKontrolná notácia. 1124: b. Kb1 Df4 Vc5 Vg6 Sb4 Sc2 Jc1 Je7 (8), č. Kd4 Vd2 Sd7 Ja5 Jc7 Pb5 c6 d5 e2 e3 e4 g7 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1125: a) b. Kd8 Da7 Vb3 Ve6 Sd7 Jb6 Jg3 Pa4 c2 d6 f5 (11), č. Kd4 Dh5 Ve3 Sf3 Sg1 Je8 Pa5 a6 c3 e2 e5 g5 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom – pozícia b) vznikne po vzájomnom premiestnení Sd7 a Pa4, taktiež mat tretím ťahom. Vo dvojťažke si treba všimnúť zvodnosti na d6, v trojťažke treba osobitne vyriešiť obe pozície, možno teda získať dvojnásobný počet bodov. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, Štúrova 4, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1114 (Žemla) zo 14. decembra 1979: 1.Vg3 hrozí 2.Sd3 mat, 1...J:f5, Jc5 (Je5), Se3, K:f5 2.Vg4, De5, Db1, Sd3 mat. Úpravou schémy by sa iste podarilo obsah rozšíriť.

Riešenie problému č. 1115 (Čermák) z 14. decembra 1979: 1.Dd1 hrozí 2.Dd2 3.Db4 mat, 2...Sc3 3.Dd5 mat, 1...Sb2 2.Dd5+ Kc3 3.Dd3 mat, 1...Se5 2.Db3+ Kd4 (Kc5) 3.Db4 mat, 1...Sd4 2.Db3+ Kc5 3.Db4 mat, 1...Kc3 2.Dd3+ Kb2 3.Da3 mat, 1...Kc5 2.Dd2+ Kb6 3.Da5 mat. Nečakane bohatá trojťažka na "tému" využitia daného materiálu. Podľa niektorých teoretikov je tento štýl jednou z možností rozvoja českej školy, aj keď nejde o modelové maty.

Knihy za riešenia problémov č. 1114 a 1115 vyhrávajú: Dezider Hami, Idanská 33, 040 11 Košice, Milan Šumný, ZDŠ – Leninova ul., IX.A, 953 00 Zlaté Moravce a žiak Viliam Žiaran, 031 01 Iľanovo 69.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 31. januára t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred