Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.2.1980)


Problém č. 1128 – originál

Viliam Ondrejka, Rišňovce

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 1129 – originál

Ladislav Salai sr., Martin

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Kd7 na d3Kontrolná notácia. 1128: b. Kd8 Da8 Ve1 Vg8 Je2 Pc4 c5 g3 h5 (9), č. Ke5 Jf6 Pg4 g6 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1129: b. Kd7 Dh2 Ve2 Se7 Sg8 Jb5 Jf5 Pd5 e4 g4 g6 (11), č. Ke5 Va5 Vf4 Se1 Sh5 Ja3 Pa6 d4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom, pozícia b) s tou istou výzvou vznikne, keď bieleho kráľa premiestnime na d3. Prvá dvojťažka obsahuje jednu zvodnosť s recipročnou zámenou matov, v oboch pozíciách druhej treba "prekontrolovať" pokusy 1.Jb:d4?, 1.Jbd6? a 1.g5?. Riešenia problémov (v č. 1129 obe pozície po 2 body!) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1120 (Gvozdják) zo 4. januára: Zdanlivá hra 1...V:e6 2.Jg:e6 mat, riešenie 1.Jf4 hrozí 2.Ve4 mat, 1...V:e6 2.Jf:e6 mat, 1...K:e3, f2, V:e1, Vd2, V:f5 2.J:e2, J:e2, Vd3, D:d2 mat. Zvodnosť 1.J:c5? f2! obsahuje nový variant 1...J:c5 2.Db4 mat, po 1...V:e6 však vedie k dvom matom 2.Jc:e6, Jg:e6. Napriek tejto nepresnosti je to pekný pokus veľmi mladého autora o zámenu matu s výborným úvodníkom.

Knihy za riešenia vyhrávajú: Anton Bidleň, Sídlisko III. Kosatec C, 066 01 Humenné, Jozef Maják Žarec, blok 39/5, 022 01 Čadca a Ivan Rádik, Hliny 736/B, 010 01 Žilina.


Druhá svetová súťaž (IX)

V oficiálnom vypísaní sú spresnené niektoré definície tém. V trojťažkovej téme B1 (dva čierne kamene kryjú jedno matové pole) zrušenie krytia poľa sa musí uskutočniť vlastným priviazaním čierneho kameňa (v mate sa táto väzba uplatní). V téme E (pomocné maty) možno použiť aj formu duplexu, téma G1 (circešach) pripúšťa viac riešení, dvojníky, ale nie duplex. Napokon v G2 (sériovoťahové problémy) možno použiť všetky uvedené formy (včítane duplexu). – Vzhľadom na skúsenosti z prvej súťaže si usporiadatelia želajú, aby autori neuverejňovali originálne problémy s témami II. svetovej súťaže pred uverejnením jej výsledku.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 21. februára t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred