Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.6.1980)


Problém č. 1156 – originál

Ľuboš Debnár, Zlaté Moravce

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 1157 – originál

Ivan Debnár, Zlaté Moravce

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1156: b. Ka8 Va3 Jd5 Jh7 Pc6 e4 f2 (7), č. Kg4 Sg1 Jh1 Jh3 Ph4 h5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1157: b. Ka1 Va5 Vd5 Sf8 Sh7 Ja2 Je2 (7), č. Kb3 Vc3 Jc5 Jf3 Pc4 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Bratia Ľuboš (VII. tr. ZDŠ) a Ivan (II. tr. gymnázia) Debnárovci sú ďalšími odchovancami krúžku, ktorý vedie Karol Mlynka a majú popri úspechoch v hre zrejme veľmi dobré predpoklady pre rýchly rast aj v kompozičnom šachu. Riešenie ich prvotín pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1148 (Grgurič) z 9. mája: 1.Jd4 hrozí 2.Je6, Jf3 mat, 1...S:d4, e:d4, J:d4 J:e4 2.Se7, f4, Sd2, V8h5 mat. Dve hrozby a štyri varianty.

Riešenie problému č. 1149 (Gvozdják) z 9. mája: 1.f7 tempo 1...K:e7, Vc7~, Ve3~, Se5~, J:f7, g:f5 2.f8D, Jc8, Je4, D:c5, J:f7, J:f5 mat. Núdzovka s jedným pridaným variantom (1...K:e7), na začiatočníka výborný konštrukčný výkon. Je zaujímavé, že asi 30 riešiteľov uviedlo ako riešenie 1.S:g3 – a prehliadlo šach 1...S:g3+!

Knihy za riešenia č. 1148 a 1149 vyhrávajú: Florián Hatala, Tolstého 24, 040 01 Košice, Ivan Matta, Dvořákova 340, 397 01 Písek a Jaroslav Ortcykr, Rázusova 1834, 031 01 Liptovský Mikuláš.

* Jedenásť vyžrebovaných výhercov z našej dlhodobej riešiteľskej súťaže: Ivan Azovič (Bratislava), žiak Hubert Bucha (Zvolen), Milan Cerulík (Nová Dubnica), Jaroslav Jenčák (Trebišov), Michal Kubíni (Zvolen), Pavol Ondrejovič (Zuberec), Emanuel Polák (Lysá pod Makytou), Vladimír Skalský (Košice), Jaromír Sylvestr (Banská Bystrica), Anton Spánik (Rajec) a Ján Vojt (Nolčovo).

* Dve posledné stretnutia záujemcov o šachové problémy v tejto sezóne sa uskutočnia vo štvrtkoch 19. júna a 3. júla o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred