Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.12.1983)


Problém č. 1510

A. Fink a U. Tane

I. cena

Good Companion 7.1920

Mat 2. ťahomProblém č. 1511C. Sammelius

Cena Schweizerische

Arbeiter Schachzeitung 1980-1981

Mat 3. ťahom


 

Problém č. 1512V. Koroľkov

I.-II. cena e.a., "64" 1937

Biely vyhráKontrolná notácia. 1510: b. Ka8 Df5 Va4 Vc7 Sa3 Sc2 Ja6 Je2 Pc6 e5 f3 (11), č. Kd5 Vd3 Jb3 Jb4 Pc4 d7 e3 e7 f6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1511: b. Ka7 Db4 Vc2 Vf4 Se1 (5), č. Ke3 Dh6 Vd7 Sf1 Sg1 Pb6 b7 f3 f5 f6 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1512: b. Ka2 Jd5 Je8 Pc7 d7 g7 (6), č. Kh5 Sc5 Sg6 Jd2 Pa3 c2 g4 (7), biely začne a vynúti výhru. Na riešenie v sviatočnej pohode sme pre čitateľov našej rubriky vybrali tri vynikajúce reprodukcie: slávnu dvojťažku, ktorá už vyše 60 rokov drží rekord v istej téme, trojťažku s elegantným rozdvojovaním v druhých ťahoch čierneho a jednu z najpopulárnejších štúdií, v ktorej bielemu hrozí rýchly mat a sám preto musí stále šachovať... Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1494 (Popandopulo a Rudenko) z 11. novembra: 1.Se5 hrozí 2.K:f2 Jh3+ 3.g:h3 a 4.Jd6, Jg3 mat, 1...d4 2.J:e7+ Ke3 3.Jf5+ Ke4 4.J:g7+ Ke3 5.Jf5+ 6.D:b7 mat, 1...V:a7 2.J:g7+ Ke3 3.Jf5+ Ke4 4.J:e7+ Ke3 5.Jd5+ 6.D:a7 mat, 1...Jgh3 2.J:h4 Ke3 3.Jf5+ Ke4 4.J:h6+ Ke3 5.Jg4+ 6.D:h3 mat (1...Jf3 2.g:f3+ K:f3 3.V:f2+ Kg4 4.Je3+, 1...S:g5 2.K:f2 S:f4 3.D,S:g7 atď.). Výnimočne obsažná šesťťažka, o ktorej by sa dal napísať dlhý komentár, žiaľ, pre väčšinu riešiteľov príliš náročná.

Riešenie problému č. 1495: (Cerulík) z 11. novembra: 1.Je7 tempo 1...Vg7~ po g, Vg6, Vg7~ po 7, Vf7, Sa4-e8, Sc6, Sf1-a6, Sc4 2.Jf7, J:g6, Jg6, J:f7, Jc4, J:c6, Jc6, J:c4 mat. Ešte raz autorova obľúbená téma predĺžených obrán po líniách.

Riešenie problému č. 1496 (Klemanič) z 11. novembra: 1.h7! V:h7 2.Jg6+ f:g6 3.e5 Vhh8 4.e6 Vh6 5.Kd8 Vgh8 6.Kd7 Kg8 7.K:c6! Kh7 8.Kd7 Va8 9.e7 Kg8 10.e8D+ V:e8 11.K:e8 Vh8 12.c6! atď., ale k remíze vedie asi aj 7.Ke7; po 3...Vh6 je intencia 4.e6 Vgh8 5.Kd8 Kg8 6.Kd7 Kh7 7.e7 Va8 8.e8D V:e8 9.K:e8 Kg8 10.g:h6 g:h6 11.Kd7 g5 12.K:c6!, ale možno aj 6.Ke7. K tejto štúdii, ktorej podrobnú analýzu podal Kekely, sa vrátime neskôr.

Knihy za riešenia problémov č. 1494-1496 vyhrávajú: Ľuboš Kekely, Tr. obrancov mieru 34, 010 01 Žilina a Peter Slávik, Timravy 10/23, 010 08 Žilina-Vlčince.


* * *

Z Majstrovstiev Európy

Ako je dobre známe, na tohoročných ME družstiev v bulharskom Plovdive (kam sa ČSSR neprebojovala) zvíťazil s prevahou ZSSR (38 bodov) pred Juhosláviou (33), Maďarskom (31) a Anglickom (30). Menej známe je, že najlepší individuálny výsledok celej súťaže – 6 zo 7 možných bodov – dosiahol Angličan Jonathan Mestel (na 4. šachovnici). Prinášame partiu, v ktorej ako čierny zdolal Holanďana Reeho (staroindická obrana): 1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Se3 Jc6 7.Jge2 a6 8.Dd2 Vb8 9.h4 h5 10.0-0-0 b5 11.Jf4 b:c4!? (hrávalo sa Sd7 alebo e5) 12.S:c4 e5 13.d:e5 (nie 13.J:g6? e:d4 14.S:d4 Vb4! 15.J:f8 V:c4 16.S:f6 D:f6 s výhodou) 13...J:e5 14.Sb3 De8! (výborný ťah pripravený asi v domácich analýzach) 15.Jfd5 J:d5 16.J:d5 Se6 17.Da5 (pochybný výpad, lepšie vyzeralo 17.Kb1) 17...S:d5 18.D:d5 c5! 19.Vd2 c4 20.Sc2 Vb5 21.D:d6 V:b2!! 22.D:a6 (obeť nebolo možné prijať: 22.K:b2? c3+!) 22...Db8 23.Da3 c3! 24.Vd4 (po 24.D:c3 by išlo Vc8 25.D:b2 Jd3+ atď). 24...J:f3 25.Vd5 (25.g:f3 S:d4 26.S:d4 Df4+ a mat druhým ťahom) 25...Jd2 26.S:d2 c:d2+ 27.K:d2 (27.V:d2 Vc8 taktiež s výhrou) 27...Vc8 a biely sa vzdal pred útokom čiernej dámy z poľa f4.


Vzad <<  >> Vpred