Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 7. 8. 1993)


Problém č. 1232

Anton Bidleň, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (4+4)


Problém č. 1233

Anton Bidleň, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+2)Kontrolná notácia: 1232: b. Kf7, Db1, Se6, Sh6 (4), č. Ke5, Sc5, Pe3, e4 (4) – mat 2. ťahom, 1233: b. Kh3, Va1, Jd4, Jf2, Pb2, c4 (6), č. Kd2, Pd3 (2) – mat 3. ťahom.

V takmer miniatúrnej dvojťažke č. 1232 si všimnite aj zdanlivé hry 1...Sd6 a 1...Sd4. Škoda, že trojťažka č. 1233 obsahuje iba dva modelové maty, no zato úvodník je výborný.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1212 (Cuppini) z 29. mája 1993. Zvodnosť 1.Sb4? hr. 2.D:a3 (A) mat, 1...Sb6, Db6 2.S:a3 (B), K:g2 mat, viazne na 1...J:e3! 1.Db3 hr. 2.S:a3 (B) mat, 1...Sb6, Db3 2.D:a3 (A), K:g2 mat. S využitím dvojakého prerušenia b-stĺpca vzniká recipročná zámena matov (hrozbová) s pridanou "skorozámenou" obrany (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vtipný nápad kazí hrubé vyvrátenie zvodnosti (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1213 (Cuppini) z 29. mája 1993. 1.Vcc8 tempo, 1...Jb8(c5) 2.Vc5 a 3.Vh5 mat, 1...Jb4(c7) 2.Vc7 a 3.Vh7 mat, 1...Jb7(c4) 2.Vc4 a 3.Vh4 mat, 1...Jb3(c6) 2.Vc6 a 3.Vh6 mat. Exhibícia čiernych jazdcov (M. Nemček, Vrútky). "Klávesnica xylofónu" s líniami c4-h4 až c7-h7, na ktoré biely (hoci by ako chcel) nesmie predčasne vstúpiť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1214 (Formánek) z 5. júna 1993. Zvodnosť 1.Sa7? hr. 2.Vc5 mat, viazne na 1...b6(b5)! Zvodnosť 1.Kb4? hr. 2.Vd6 mat, viazne na 1...b6(b5)! 1.Dg2 hr. 2.Vc2 mat, 1...b6, b5 2.Vc5, Vd6 mat. Netypické využitie dvojšachu – nie na eliminovanie priameho krytia matového poľa, ale na krytie odblokovaného poľa b7 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Spojenie dvoch známych tém iba v 10-kameňovke. Možno si to nevšimol ani rozhodca, inak by udelil skladbe aspoň pochvalu. Do obsahu vhodne zapadá aj ľúbivý variant 1...Sg6 2.Vf5 mat (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred