Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(29. 5. 1993)


Problém č. 1212

Alessandro Cuppini, Taliansko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+9)


Problém č. 1213

Alessandro Cuppini, Taliansko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+4)Kontrolná notácia: 1212: b. Kg1, De3, Va2, Vh1, Sc5, Se2, Jb1, Jd2, Pc2, h2 (10), č. Kc1, Db7, Vb8, Sd8, Sg2, Jf5, Pa3, a6, e7 (9) – mat 2. ťahom, 1213: b. Kh8, Vc3, Vg8, Jf2, Pa4, c2, d3, e3 (8), č. Kh2, Ja5, Ja6, Pf3 (4) – mat 3. ťahom.

Známy taliansky šachový skladateľ Alessandro Cuppini (nar. 19. 10. 1946) z Bergama poslal pre našu rubriku dve pôvodné skladby. V dvojťažke č. 1212 si všimnite hrozbu v tematickej zvodnosti a v riešení. Obe sa zjavia v jednej z fáz po rovnakej obrane aj ako mat. Trojťažka č. 1213 je klasická práca so zaujímavým pokusom.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1190 (Slagmolen) z 27. februára 1993. Zdanlivé hry 1...c:d3, e:d3(e3) 2.D:e4, D:c4 mat. Rieši 1.Vh5 hr. 2.Jf4 mat, 1...c:d3, e:d3(e3), Db4+(Dc1), D:b5+, Vf6 2.Dd4, Sg2, J:b4, D:b5, V:e5 mat. Zdá sa, že ide o originálnu zámenu dvoch matov. Sotva však bude stačiť na súčasný trend modernej dvojťažky (M. Nemček, Vrútky). Absencia najnovšej moderny je myslím vyvážená viacerými sviežo pôsobiacimi taktickými motívmi (väzba čPe5, otváranie línií), ktoré sa podieľajú na vytvorení zámeny matov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1191 (Hannemann) z 27. februára 1993. Zdanlivá hra 1...f5 2.g8J! K:c8 3.Je7 mat. Pozícia A: 1.e7 f5 2.g8S K:c8 3.Se6 mat. Pozícia B: Nejde 1.g8D(V)? f5 2.e8J? K:c8 3.Dd6? Kd7. Preto 1.e8V f5 2.Ve5! J~ 3.V:J mat. Veľmi pekná úloha (V. Hagara, Trnava). Tri zaujímavé premeny pešiakov na slabšiu figúru v "reťazovke" (M. Nemček, Vrútky). Náročný komplex zaclonenia a odväzovania bielych kameňov (P. Filippi, Bratislava). Do všepremeny chýbajúca premena na bielu dámu vlastne ani nechýba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 1192 (Močalkin a Šaňšin) zo 6. marca 1993. Zvodnosť 1.Dh4? (A1) hr. 2.Jf6 (B1) mat, 1...V:e6 (a) 2.Jge3 (C1) mat, viazne na 1...D:e6! (b). Zvodnosť 1.Db4? (A2) hr. 2.Jd6 (B2) mat, 1...D:e6 (b) 2.Jce3 (C2) mat, viazne na 1...V:e6 (a)! Zvodnosť 1.Jge3? (C1) hr. 2.Sf5 mat, 1...V:e6 (a), D:e6 (b) 2.Dh4 (A1), Jd6 (B2) mat, viazne na 1...Vg3! Rieši 1.Jce3 (C2) hr. 2.Sf5 mat, 1...V:e6 (a), D:e6 (b) 2.Jf6 (B1), Db4 (A2). Trojuholníková štruktúra ťahov bielej dámy s využitím batérií umožnila realizáciu štvorfázovej zámeny hier v syntéze s viacnásobnou zámenou funkcií ťahov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Fantastický problém (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Veľmi obsažná dvojťažka so zámenou moderných tém, ale symetria uľahčila spracovanie (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred