Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(27. 2. 1993)


Problém č. 1190

Cornelis Slagmolen, Holandsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+7)


Problém č. 1191

Knud Hannemann, Dánsko

Skakbladet 1929

Mat 3. ťahom (8+7) – pozri textKontrolná notácia: 1190: b. Ka5, Da4, Vh4, Sh3, Jb7, Jd3, Pb5, c2, c3, d6 (10), č. Kd5, Db1, Ve6, Sh8, Pc4, e4, e5 (7) – mat 2. ťahom, 1191: b. Ka4, Vb6, Vh8, Sf4, Jc8, Pb3, e6, g7 (8), č. Kb8, Sa8, Jb7, Jc7, Pa5, a6, f6 (7) – mat 3. ťahom (pozícia A). Po správnom úvodníku v pozícii A vznikne opäť trojťažka (pozícia B).

V dvojťažke č. 1190 z krajiny tulipánov si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...c:d3, e:d3(e3) 2.D:e4, D:c4 mat. Ako sa zamenia po správnom úvodníku? Tento mesiac uplynulo práve 90 rokov, čo sa narodil medzinárodný majster v kompozičnom šachu Knud Harald Hannemann (16. 2. 1903 – 1. 5. 1981). Od roku 1914 uverejnil asi 750 skladieb a v Albumoch FIDE získal 37,67 boda. Výber 100 jeho skladieb vydal knižne Dr. M. Niemeijer pod názvom The Danish Wizard (Wassenaar, 1963). Hannemann vynikal hlavne v tvorbe skladieb na tému premeny bielych pešiakov na slabšie figúry. Aj preto je jeho tvorba originálna a riešiteľsky príťažlivá. Výnimkou nie je ani dnešná ukážka z jeho diela – trojťažka č. 1191. Má dve pozície a v pozícii A aj zdanlivú hru 1...f5 2.g8J! K:c8 3.Je7 mat. Po správnom úvodníku vznikne nová trojťažka (pozícia B – tzv. predĺžená úloha). Kto chce teda kompletne vyriešiť túto skladbu, musí nájsť najskôr správny úvodník pozície A (diagram). Správne riešenie každej pozície budeme hodnotiť 3 bodmi.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1171 (Kuligin) z 5. decembra 1992. Po správnom úvodníku 1.Ke7 a5 hr. 2.D:d4 a:b4 3.D:b2 mat (modelový) ešte tri takéto maty: 1...Kb1 2.Jc3+ d:c3 3.Dh1 mat, 2...Kc1 3.Dh6 mat (2...Ka1 3.Jc2 mat – nie je modelový (iba čistý), lebo bDh8 sa na mate nezúčastňuje). 1...b1J 2.Jc2+ Ka2 3.Dg8 mat (1...b1D 2.Dd4+ Db2 3.D:b2 mat). Jednoduché matové obrazce v rohu šachovnice (M. Nemček, Vrútky). Dobrý úvodník a štyri modelové maty (Ing. J. Karel, Praha). Štyri modelové maty s echom pri neveľkom bielom materiáli, kde poteší i zaujímavo motivovaný výber (odpoveď na otázku, prečo nie aj inde) úvodníka (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Milan Zamboj, Rudnaya 7/1, 971 01 Prievidza.

Riešenie problému č. 1172 (Lačný) z 12. decembra 1992. Zvodnosť 1.Vd6? (A) hr. 2.Sd2 mat, 1...Sd3 2.V:d3 (B) mat, viazne na 1...Sd5! Zvodnosť 1.Vd3+? (B) S:d3 2.Db6 (C) mat, viazne na 1...K:d3! Rieši 1.Db6 (C) hr. 2.Sd2 mat, 1...Sd3 2.Vd6 (A) mat. Skvelý cyklus typu AB–BC–CA (M. Svrček, Vrútky). Jedno z tradične veľkolepých autorových diel, riešenie však ostatný obsah napovedá (B. Moravčík, Banská Bystrica). Cyklus AB–BC–CA sa riešením nezatvorí (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Marta Muchová, 017 05 Považská Teplá 132.


Vzad <<  >> Vpred