Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(12. 12. 1992)


Problém č. 1172

Ing. Ľudovít Lačný, ČSFR

II. cena

Pravda 1981

Mat 2. ťahom (11+10)


Problém č. 1173

Ing. Ľudovít Lačný, ČSFR

I.–II. cena ex aequo

Pravda–Tirnavia 1983–84

Mat 2. ťahom (9+12)Kontrolná notácia: 1172: b. Kh4, Dg6, Va3, Vd4, Sa8, Sc3, Jh3, Pb2, c4, d7, f4 (11), č. Ke3, Dh7, Ve1, Ve7, Sc1, Se4, Jh1, Pe2, g2, h5 (10) – mat 2. ťahom, 1173: b. Kf1, Dd7, Va6, Sb4, Sd3, Jb7, Jd5, Pa2, b5 (9), č. Ka4, Df8, Vc8, Vf6, Se1, Jc6, Jd8, Pa3, a5, d4, f2, f3 (12) – mat 2. ťahom.

Ing. Ľudovít Lačný zo Žiaru nad Hronom – najoriginálnejší slovenský šachový skladateľ – sa dožil 66 rokov. Narodil sa v Banskej Štiavnici (8. 12. 1926) a je žiakom Alexandra Pituka. Nezložil veľa úloh (celkove asi 100), no priemerná kvalita jeho skladieb je mimoriadna. V Albumoch FIDE celkove získal 14,5 bodu, za čo mu bol priznaný titul majstra FIDE v kompozičnom šachu. Obe dnešné dvojťahové ukážky z jeho tvorby boli ocenené v týchto vzácnych knihách. V č. 1172 zvodnosť 1.Vd6 (A)? Sd3 2.V:d3 (B) mat, viazne na 1...Sd5! a zvodnosť 1.Vd3+ (B)? S:d3 2.Dc6 (C) mat na 1...K:d3! Lačný ako prvý na svete vytvoril tzv. cyklickú zámenu matov, ktorá neskôr dostala názov Lačného téma. V č. 1173 je spracovaná v hrozbovej forme, pričom opäť ako prvý na svete využil možnosť predĺženej obrany: 1.Jd6? hr. 2.Sc2 (A) mat, 1...Jc~, J:b4! 2.V:a5 (B), Jb6 (C) mat, viazne na 1...D(V):d6! Riešenia už prenecháme našim čitateľom.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 korún.

Riešenie problému č. 1156 (Tura) z 29. septembra 1992. Pokusy 1.Ve5? Je5?, Ve3?, Je3? viaznu postupne na 1...Da7!, Da3!, Dd5!, D:f5! Rieši 1.Jh6 hr. 2.J:h5 mat, 1...Da7, D:f5 2.Se5, Se3 mat. Dosť netypické spracovanie témy pokusov s dvoma pármi príbuzných fáz (B. Moravčík, Banská Bystrica). Lúbivé "biele kombinácie" bez výraznejšej idey (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Ing. Jaroslav Brečka, Šmidkeho 21, 066 01 Humenné.

Riešenie problému č. 1157 (Tura) z 29. septembra 1992. Zdanlivé hry 1...Jd6 2.f4 (A) a 3.Jh6 (B) mat, 1...d5 2.Jh6+ (B) Ke5 3.f4 (A) mat. Po úvodníku 1.Jef6 hr. 2.e4+ D:e4 3.d:e4 mat, sa druhé a tretie ťahy bieleho recipročne zamenia: 1...Jd6 2.Jh6+ (B) Ke5 3.f4 (A) mat, 1...d5 2.f4 (A) a 3.Jh6 (B) mat. Rutinovane spracovaná recipročná zámena druhých a tretích ťahov bieleho (M. Nemček, Vrútky). Turova téma s vhodným využitím blokovaní a antiduálových motívov. Bežne používaný úvodník kráľom so zámenou šachovania vôbec nechýba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Ing. Gabriel Török, Nábrežná 79, 940 57 Nové Zámky.

* Uplynulo 110 rokov, čo sa narodil prvý český veľmajster a šachový skladateľ Oldřich Duras (30. 10. 1882 – 5. 1. 1957). V hre vynikal bojovnosťou a vytrvalosťou a mal originálne nápady v otvorení.

* Pred sedemdesiatimi rokmi sa narodil Imrich Ivančo (30. 10. 1922 – 7. 12. 1970) popredný slovenský šachista – autor knihy Vežové koncovky (1955). V predškolskom veku bol označený za "zázračné dieťa", lebo vystupoval na matematických produkciách.


Vzad <<  >> Vpred