Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(19. 12. 1992)


Problém č. 1174

Slawomir Woszczynski, Poľsko

a Ivan Garaj, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+8)


Problém č. 1175

Sergej Kriučkov, Rusko

I. cena

Šachmaty v SSSR 1939

Mat 2. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: 1174: b. Kh6, Ve7, Sc6, Sh8, Jb7, Jg5, Pd2, g3, h3 (9), č. Kf5, Dd3, Vb5, Sb3, Jc3, Pe3, f3, g6 (8) – mat 2. ťahom, 1175: b. Kh1, Dd7, Ve1, Vg3, Sa1, Sa4, Je2, Jh3, Pd4 (9), č. Ke4, Vc6, Sa2, Jd6, Je6, Pg4, g7 (7) – mat 2. ťahom.

V spoločnej dvojťažke č. 1174 si všimnite tematickú zvodnosť 1.Sd5? hr. 2.Jd6 mat, 2.Ve5 mat, 2.Vf7 mat, 1...Dd4, Vb6, Vd5 2.Jd6, Ve5, Vf7 mat (Fleckova téma), ktorá viazne na 1...D:d5! V ďalšej tematickej zvodnosti vyjdú tieto maty už po iných obranách a v riešení sa zamenia ešte dve obrany.

V tomto roku uplynulo 50 rokov od smrti pre nás pomerne neznámeho moskovského autora – Sergeja Kriučkova (1907–1942) – ktorý zahynul v 2. svetovej vojne. Skladal klasické dvojťažky, trojťažky v štýle českej školy a štúdie. V Albumoch FIDE posmrtne získal 14,33 bodu, za čo by dnes mal titul majstra FIDE v kompozičnom šachu. Ako ukážku z jeho tvorby sme vybrali klasickú dvojťažku č. 1175 s učebnicovým využitím viacerých škodlivých motívov.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 korún.

Riešenie problému č. 1158 (Labai) zo 6. októbra 1992. 1.Je6? hr. 2.Sc6 (A) mat, 1...Je5 2.Jf6 (B) mat, viazne na 1...Ke4! Zvodnosť 1.f:e3? hr. 2.Jb6 (B) mat, 1...Je4 2.Je7 (C) mat, viazne na 1...Jh5! Rieši 1.f3 hr. 2.Je7 (C) mat, 1...S:c5 2.Sc6 (A) mat. Pomerne známy mechanizmus je tu spracovaný veľmi presvedčivo (M. Nemček, Vrútky). Dosť ťažká téma zámen funkcií ťahov s núkajúcou sa skoro cyklickou zámenou. Až je človeku ľúto, že sa autorovi nepodarilo zakomponovať do zvodníkov vždy tretí tematický mat (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Táňa Repková, Jamník 166, 053 22 Odorín.

Riešenie problému č. 1159 (Labai) zo 6.októbra 1992. Zvodnosť 1.Dc8? hr. 2.Dh3 Jg3 3.J:f4 mat, 1...Sb5 2.Jb4+ Kc4 3.Sd5 mat, 1...f:e5 2.Se2+ Ke4 3.Jc3 mat, viazne na 1...f5! Rieši 1.De8 hr. 2.D:g6 f5 3.D:f5 mat, 1...J:c5 2.Jb4+ Kc4 3.Sd5 mat, 1...f5 2.Se2+ Ke4 3.Jc3 mat. Celý obsah sa točí okolo polí b5 a f5, ktoré sú striedavo kryté bielou dámou, resp. blokované čiernym kameňom. Zriedkavá česká trojťažka so zámenami obrán a modelovými matmi – ocenenie ako i zaradenie do Albumu FIDE 1983–85 je spravodlivé (M. Nemček, Vrútky). Po 1...Jd6 vychádza skvelý tichý ťah bieleho 2.De6 s hrozbou 3.Jb4 mat (M. Svrček ml., Martin). Zámena obrán Z–22–42 s čistými matmi s využitím väzby – prekrásna kombinácia českej a novostrategickej školy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Ing. Ivan Jarolín, Černyševského 39, 851 01 Bratislava.

Oba dnešné problémy sú zároveň aj poslednými dvoma súťažnými skladbami nášho XXXIII. a XXXIV. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek a trojťažiek – Práca 1991–92. V nasledujúcej rubrike, ktorá vyjde až 9. januára 1993, bude vypísaný XXXV. a XXXVI. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek a trojťažiek – Práca 1993.


Vzad <<  >> Vpred