Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 9. 1. 1993)


Problém č. 1176

Prof. Karol Mlynka, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+6)


Problém č. 1177

Vladimir Timonin, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+7)Kontrolná notácia: 1176: b. Kc4, Da6, Vd1, Vf5, Sd5, Jb2, Jg4, Pb5, e5 (9), č. Ke2, Dh8, Vb6, Jg8, Jh2, Pg3 (6) – mat 2. ťahom, 1177: b. Kd8, Da1, Vb3, Vc2, Sa2, Sb2, Pa6, g2, h4, h6 (10), č. Kf6, Ve5, Pa7, b7, g3, g4, h5 (7) – mat 3. ťahom.

Obe dnešné skladby sú zároveň aj prvými skladbami nášho XXXV. a XXXVI. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek a trojťažiek, vypísaného nižšie. Dvojťažka č. 1176 je autorovou rekonštrukciou 1. čestného uznania (č. 433) zo VI. medzinárodného skladateľského turnaja denníka Hlas ľudu, 1974, ktorý bol tematický (zámena obranných motívov v ľubovoľnom počte variantov i fáz). Nájdete v nej spracovanú aktívnu cyklickú zámenu troch obranných motívov (priviazanie, napadnutie a šachovanie) vo forme zvodníka a riešenia (OM–23–33) po rovnakej hrozbe, pričom oproti pôvodnej skladbe autor ušetril štyri čierne kamene. V trojťažke č. 1177 má čierny kráľ štyri voľné polia (e6, f5 a f7 a g6). Po správnom úvodníku (s neškodnými duálmi v hrozbe) nájdete dvojnásobnú zámenu druhých a tretích ťahov bieleho (AB–BA a CD–DC).

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 korún.


XXXV. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek a XXXVI. medzinárodný skladateľský turnaj trojťažiek – PRÁCA 1993

Redakcia denníka Práca vypisuje na rok 1993 svoj XXXV. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek a XXXVI. medzinárodný skladateľský turnaj trojťažiek. Téma dvojťažiek a trojťažiek je ľubovoľná.

Skladby vyhotovené na diagrame, s presným riešením na tej istej strane ako diagram treba zasielať najneskôr do 30. 11. 1993 na horeuvedenú adresu redakcie.

Rozhodcom turnaja dvojťažiek je Ing. arch. Peter Gvozdják z Bratislavy a rozhodcom trojťažiek je Zoltán Labai z Veľkého Kýru, ktorí v každej kategórii udelia 4 ceny (500, 400, 300 a 200 korún), 4 čestné uznania a 4 pochvalné zmienky. Každý autor dostane výstrižok svojej úlohy, ako aj definitívny výsledok tohto turnaja, ktorý zverejníme koncom roka 1994. Prosíme vás o propagáciu týchto turnajov.


Vzad <<  >> Vpred