Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(27. 3. 1993)


Problém č. 1198

Konstantin Gavrilov, Rusko

II. cena

Op de Hoogt 1909

Mat 2. ťahom (9+8)


Problém č. 1199

Konstantin Gavrilov, Rusko

I. cena

Akademie von Viareggio 1907

Mat 2. ťahom (7+12)Kontrolná notácia: 1198: b. Kg8, Db8, Vb5, Vg7, Sd8, Sh7, Ja6, Jh3, Pg2 (9), č. Ke6, Vg4, Jc4, Pd7, e5, f7, g3, g5 (8) – mat 2. ťahom, 1199: b. Kh8, Dd1, Ve2, Vg4, Se3, Sh5, Ph2 (7), č. Kf3, Va2, Vf7, Sa1, Sg8, Jd5, Jh3, Pc4, d3, e5, f2, h7 (12) – mat 2. ťahom.

Tento týždeň uplynulo 50 rokov od smrti popredného ruského šachového skladateľa – Konstantina Grigorieviča Gavrilova (29. 4. 1864 – 23. 3. 1943). Od roku 1897 uverejnil vyše 1000 skladieb, prevažne dvojťažiek a získal 120 vyznamenaní. Len jedna jeho skladba bola zaradená do Albumu FIDE 1914–44/I. Patril k významným predstaviteľom strategickej školy v dvojťažkách (škola zdvôrazňujúca členenie kombinácie na varianty, zložitosť a ucelenosť škodlivých a obranných motívov, pripadne aj ich vzťah k úvodníku). Typickou ukážkou je č. 1198, kde okrem zdanlivej hry 1...f5 2.Sg8 mat, nájdete štyri varianty s využitím škodlivého motívu zloženého blokovania poľa (blokovanie poľa, ktoré sa uplatní až po prerušení pôsobnosti bieleho kameňa). V č. 1199 je pred úvodníkom na šach bielemu kráľovi 1...e4+ pripravený 2.Vg7 mat s využitím blokovania poľa e4. V riešení sa objavia ešte štyri podobné maty. Ani Gavrilovovi (rovnako ako Galickému) dodnes nevyšiel knižne výber z jeho tvorby. Azda aj preto, že od roku 1886 žil v Bessarábii (zomrel v Izmaili) a tá bola bývalým ZSSR násilne odtrhnutá od Rumunska. Veľa jeho originálnych skladieb uverejnil rumunský šachový mesačník Revista de Sah, ktorý vychádza od roku 1925. Jeho predvojnové ročníky sú, žiaľ, u nás veľmi ťažko dostupné.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1177 (Timonin) z 9. januára 1993. Po úvodníku 1.Db1 hrozí 2.Vb4(b5, :b7) a 3.Vc6 mat, čo je menšia chyba krásy: 1...Ke6 (a) 2.Vb6+! (A) Kf5 (b) 3.Vf2 (B) mat, 1...Kf7 (c) 2.Vf3+ (C) Kg6 (d) 3.Vc6 (D) mat, 1...Kg6 (d) 2.Vc6+! (D) Kf7 (c) 3.Vf3 (C) mat, 1...Kf5 (b) 2.Vf2+! (B) Ke6 (a) 3.Vb6 (A) mat (1...b:a6(b6, b5) 2.Vc6+ Kf7 3.Vf7 mat). Veľmi známa schéma, ale ponúka zrejme aj ďalšie možnosti (B. Moravčík, Banská Bystrica). Efektná symetria so striedaním ťahov bieleho i čierneho (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane František Hindický, Strážska 29, 960 01 Zvolen.

Riešenie problému č. 1178 (Ellerman) zo 16. januára 1993. Pokusy 1.Vd8? a 1.Vd6? viaznu na 1...Df2! a 1...Dd4! Rieši 1.Vd7 hr. 2.Df4 mat, 1...Dd4, De5, Df2, Vd4, Sf3, Sf2 2.Jd6, Jc5, Jd8, Ve7, Dd3, D:h1 mat. Nielen tematické, ale aj ďalšie pekné varianty vo vzdušnej pozícii (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jedna z najreprodukovanejších dvojťažiek (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane RNDr. Demeter Zbihlej, Predmestská 52, 010 01 Žilina.


Vzad <<  >> Vpred