Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(10. 7. 1993)


Problém č. 1224

Mat 6. ťahom (4+8)


Problém č. 1225

Biely vyhrá (6+4)Kontrolná notácia: 1224: b. Ka2, Ve2, Jc7, Jd5 (4), č. Ka4, Vf8, Sh4, Jd7, Pa3, a5, a7, f5 (8) – mat 6. ťahom, 1225: b. Ka4, Vd2, Se1, Pa2, b6, f2 (6), č. Kc6, Pa6, g2, h3 (4) – biely začne a vynúti si výhru.

Obe dnešné reprodukcie sú zároveň aj poslednými dvoma súťažnými skladbami našej prvej dlhodobej riešiteľskej súťaže (problémy č. 1184–1225). Majú približne rovnakú obtiažnosť a preto správne riešenie každej z nich budeme hodnotiť piatimi bodmi. Prameň prvého uverejnenia zámerne neuvádzame a prezradíme ho až pri uverejnení riešenia oboch skladieb. Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1199 (Gavrilov) z 27. marca 1993. 1.Sf4 hr. 2.Ve3 mat, 1...e4+, e:f4+, V:e2, V:f4 2.Vb2, Vg7, Vg3 mat. Veľmi pekný obsah, na svoju dobu určite revolučný (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1200 (Haring) z 3. apríla 1993. 1.Dd4 tempo, 1...Ka5(b5), J2~, Ja3, Vb1, Va2, Va5, J8~ 2.Ve5, Va2, Da4, Da4, Ve5, Ve6, Db6 mat. Zaujme malý biely materiál a dobrý úvodník, po ňom je to také obyčajné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1201 (Haring) z 3. apríla 1993. Zvodnosť 1.Vd5? hr. 2.De7 mat, 1...Sc5 2.Vd:e5 mat, viazne na 1...Vc5! Zvodnosť 1.Vd1? hr. 2.De7 mat, 1...Vc5 2.Vg1 mat, viazne na 1...Sc5! 1.Vd3 hr. 2.De7 mat, 1...Sc5, Vc5 2.V:e5, Sd2 mat. Zaujímavý vežový výber úvodníka (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ešte stále sa možno prihlásiť na I. medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb, ktoré sa uskutočnia v bratislavskom PKO v dňoch 24.–25. júla 1993 v rámci MS juniorov v praktickom šachu. Vklad riešiteľov prihlásených priamo pri prezentácii (v sobotu 24. 7. 1993 o 9,00 h) je 100 Sk, 30 Sk budú platiť tí, ktorí sa prihlásia písomne do 15. júla 1993 na adresu: Dr. Ivan Garaj, Sokolíkova 23, 841 01 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred