Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 3. 4. 1993)


Problém č. 1200

Jacobus Haring, Holandsko

IV. cena

Sportowiec 1955

Mat 2. ťahom (4+5)


Problém č. 1201

Jacobus Haring, Holandsko

1. pochvala

Olympie Tourney 1982

Mat 2. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 1200: b. Kc7, De5, Ve2, Sf1 (4), č. Ka6, Va1, Jc2, Jc8, Pc3 (5) – mat 2. ťahom, 1201: b. Kg7, Db4, Vd6, Ve4, Sc3, Se6, Je2 (7), č. Kg5, Va3, Va5, Sa7, Sb1, Ja8, Pc4, e5, h4, h5 (10) – mat 2. ťahom.

Koncom minulého mesiaca uplynulo 80 rokov, čo sa narodil známy holandský šachový skladateľ a medzinárodný majster v kompozičnom šachu – Ing. Jacobus Haring (30. 3. 1913 – 25. 2. 1989) – dlhoročný tajomník zväzu holandských problémistov. Od prvotiny (1932) uverejnil vyše 1200 skladieb, prevažne dvojťažiek. V Albumoch FIDE získal 70,17 boda, čím splnil normu na udelenie titulu medzinárodného veľmajstra v kompozičnom šachu. Keďže chýbajúce tri body dosiahol až v poslednom Albume FIDE 1983–85 a ten vyšiel v chorvátskom Záhrebe až po jeho smrti, udelenia titulu sa nedožil. Azda by "Stála komisia FIDE pre kompozičný šach", ktorej najbližšie zasadanie sa začne koncom augusta 1993 v Bratislave mohla zvážiť, či by nebolo rozumné udeľovať tento titul "in memoriam". Výber 88 skladieb autora vydal H. de Grand a P. le Grand (Probleemcomponisten XI, 1977) pod názvom Ing. Jacob Haring. My sme pre vás z jeho tvorby vybrali dve dvojťažkové ukážky. Č. 1200 sa potešia priaznivci klasického žánru. V č. 1201 sú zaujímavé dve tematické zvodnosti, pričom kľúčové pole tejto skladby je c5.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1179 (Ellerman) z 16. januára 1993. Zdanlivé hry 1...S:d4, Sf4 2.Jc1, Jf2 mat. Rieši 1.Jg3 hr. 2.Vc3 mat, 1...S:d4, Sf4, S~ 2.De2, De4, De3 mat. Zámena dvoch matov, jednotné obranné motívy a predĺžená obrana čSe5. To všetko pri peknej konštrukcii (M. Nemček, Vrútky). Napriek zámene dvoch matov by práca obstála aj v jednej fáze, pretože obsahuje hodnotný antiduál po predĺžených obranách. Dosť však vadí, že na 1...Ke4 pred úvodníkom niet matu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Ing. Jozef Vanko, Fraňa Kráľa 18, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 1180 (Lošinskij) z 23. januára 1993. Zdanlivé hry 1...Je5, De5, V:d5, S:d5 2.Je2, D:d1, Va4, Sc5 mat. V riešení tieto štyri maty vyjdú po iných obranách a opäť s využitím škodlivého motívu blokovania poľa: 1.Se4 hr. 2.Vd3 mat,1...S:e4, V:e4, De5, Je5 2.Je2, D:d1, Va4, Sc5 mat. Z–26–44 v elegantnom spracovaní – precízna technika (B. Moravčík, Banská Bystrica). Krásna dvojťažka. Ani sa nechce veriť, že má vyše 40 rokov (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane František Vítek, Pribinova 964/3–5, 017 01 Považská Bystrica.


Vzad <<  >> Vpred