Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(23. 1. 1993)


Problém č. 1180

Lev Lošinskij, Rusko

I. cena

Memoriál Čigorina 1949–50

Mat 2. ťahom (8+9)


Problém č. 1181

Lev Lošinskij, Rusko

I. cena

"64" 1974

Mat 3. ťahom (10+9)Kontrolná notácia: 1180: b. Kh2, De1, Va5, Vg3, Sd5, Sf8, Jg1, Pb3 (8), č. Kd4, Dh8, Vd8, Vh4, Sg2, Jd1, Jf7, Pc3, h3 (9) – mat 2. ťahom, 1181: b. Kg8, Db8, Ve6, Se4, Sh4, Jc3, Jg5, Pd2, d4, e5 (10), č. Kf4, Va5, Vb5, Sc4, Pb6, e7, f3, f7, g4 (9) – mat 3. ťahom.

Uplynulo 80 rokov, čo sa vo Varšave narodil jeden z najväčších šachových skladateľov všetkých čias – medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – Lev Lošinskij (17. 1. 1913 – 19. 2. 1976). Zložil "iba" 500 skladieb (z toho asi 300 v spolupráci so 43 autormi), 400 jeho úloh bolo vyznamenaných, pričom získal 166 prvých cien. Vynikajúci úspech dosiahol v Albumoch FIDE (1914–1982), kde uverejnil 195 skladieb, za ktoré získal 141,86 bodu, čo je v historickej tabuľke šieste miesto na svete (vedie H. Kasparian 174,17, V. Rudenko 171, E. Visserman a P. Petkov 170, V. Bron 148,83, L. Lošinskij 141,86, N. Petrović 116,95, H. P. Rehm 116, V. Pachman 112,17, V. Koroľkov 105,89, M. Vukčević 103,67, G. Bakcsi 101,17, I. Kricheli 100,83). Lošinského skladby majú mimoriadne bohatý, často rekordný, ale pritom pôsobivý obsah. V dvojťažkách ho lákali tasky (skladby s rekordným spracovaním určitého motívu alebo témy, napríklad s najväčším počtom variantov). Príkladom je dvojťažka č. 1180, v ktorej ako prvý na svete spracoval zámenu obrán v štyroch variantoch vo forme zdanlivých hier 1...Je5, De5, V:d5, S:d5 2.Je2, D:d1, Va4, Sc5 mat a riešenia. Lošinskij mimoriadne vynikal v strategických trojťažkách. V č. 1181 nájdete spracovanú Nowotného tému (súčasné prerušenie pohyblivosti dvoch čiernych figúr rôzneho chodu ťahom bieleho kameňa na ich priesečník v troch variantoch, pričom úvodník je priam "loydovský". Kto skladbu kompletne vyrieši, bude mať dobrý tréning na dlhodobú riešiteľskú súťaž, ktorú vypíšeme už o dva týždne, t. j. 6. februára 1993.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 korún.

Riešenie problému č. 1162 (Mlynka) z 3. novembra 1992. Pozícia A: Nejde 1.Da1? Kd4! a ani 1.Da3? d4! Rieši 1.Dc8 hr. 2.D:f5 mat, 1...Jd7(A), Sd3 (B) 2.V:f5, V:f3 mat. Pozícia B: 1.Dc8? Jd7!, 1.Da1? Jd7! Rieši 1.Da3! hr. 2.De3 mat, 1...Sd3 (A), d4 (B) 2.V:f3, V:f5 mat. Pozícia C: 1.Da3? Sd3!, 1.Dc8? Sd3! Rieši 1.Da1! 2.Se5 mat, 1...d4 (A), Jd7 (B) 2.Vc:f5, Vf:f5 mat, kde A je obranný motív zaclonenia a B napadnutie hrozbového poľa. Technicky veľmi kvalitné spracovanie témy s analógiami nielen v obranných motívoch. Daň z riešiteľsky ľahšieho počinu je pri týchto témach nevyhnutná (B. Moravčík, Banská Bystrica). Podarený nápad, na ktorom zreteľne badať rukopis objaviteľa zámen obranných motívov. Zaclonenie a napadnutie hrozbového poľa sa cyklicky (AB–BC–CA) vystriedajú (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Mária Matovičová, 919 30 Jaslovské Bohunice 306.


Vzad <<  >> Vpred