Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 3. 11. 1992)


Problém č. 1162

Prof. Karol Mlynka, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+10)

B. bVf8 na c5, C. bVh3 na c5


Problém č. 1163

Ing. Vladimír Kos, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+7)

 Kontrolná notácia: 1162: b. Kd8, Da8, Vf8, Vh3, Sb2, Jd6, Jh2, Pd2, f2 (9), č. Kf4, Vg4, Se2, Jf6, Jh7, Pc6, d5, f3, f5, g5 (10) – mat 2. ťahom (pozícia A). Pozícia B vznikne z pozície A preložením bVf8 na c5 a pozícia C z pozície A preložením bVh3 na c5, 1163: b. Kb8, Dh4, Vd3, Sb1, Sh8 (5), č. Ka3, Se8, Jf1, Pa5, b3, b7, d2 (7) – mat 3. ťahom.

Veľmi dobré výsledky na medzinárodných šachových súťažiach dosahuje majster FIDE v kompozičnom šachu – Prof. Karol Mlynka zo Zlatých Moraviec (nar. 11. 8. 1944). Po prvotine (1961) zložil vyše 270 skladieb rozličných žánrov a v turnajoch získal okolo 140 vyznamenaní. V Albumoch FIDE dosiahol 14 bodov. V dnešnej pôvodnej dvojťažke č. 1162 konštruovanej vo forme trojníka spracoval cyklickú zámenu obranných motívov (tzv. Mlynkova téma) nezvyklého typu OM–32–32. To znamená, že v troch fázach s dvoma variantmi pri troch obranách je uskutočnená cyklická zámena dvoch obranných motívov: zaclonenia (A) a napadnutia hrozbového poľa (B). Naviac každá pozícia má aj tematickú zvodnosť a porovnaním úvodníkov a zvodníkov možno nájsť ich cyklickú zámenu. Aj známy brniansky šachový skladateľ Ing. Vladimír Kos (nar. 20. 6. 1928) je majstrom FIDE za 11 bodov, ktoré doteraz získal v Albumoch FIDE, pričom je aj medzinárodným majstrom v trojťažkách a v štúdiách. Celkove zložil asi 280 skladieb a získal asi 90 vyznamenaní. V originálnej trojťahovej mereditke č. 1163 nájdete tri sympatické modelové maty.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 korún.

Riešenie problému č. 1148 (Pavlov) z 1.septembra 1992. Zvodnosť 1.Df7? tempo, 1...d:e5, c:d2, K:e5, K:c6 2.Dd7, e7, Vh5, Db7 mat, viazne na 1...c:b2! Rieši 1.Dg1 tempo, 1...d:e5, c:d2(b2), K:e5, K:c6 2.Dc5, Dd4, Dg5, Sb7 mat. Biela prevaha strategického charakteru s pohyblivou dámou a prizerajúcim sa komparzom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Jozef Labanc, Tr. 1. mája 45/47, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 1149 (Simonet) z 1. septembra 1992. Rieši 1.c3 hr. 2.Dd4 mat, 1...J~ 2.Jf4 Df7(g7, h7) 3.Dd4 mat, 1...Jd7 2.e:d7 D:d7 3.Dd4 mat, 1...J:e6 2.Jh6 Jc7 3.Jf7 mat, 1...J:c3 2.D:c3+ Kd5 3.Jf4 mat. Pretože hrozí aj 2.Jh6 atď. je tá predĺžená obrana fakticky iba jedna (Ing. B. Formánek, Bratislava). V preplnenej pozícii v nesporne náročnej a riešiteľsky nepríjemnej sa len ťažko hľadalo jadro obsahu. Iné kladné prvky sú diskutabilné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Milan Svrček ml., Komorová 5, 036 07 Martin.


Vzad <<  >> Vpred