Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 1. 9. 1992)


Problém č. 1148

Michail Pavlov, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+4)


Problém č. 1149

André Simonet, Belgicko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (11+13)Kontrolná notácia: 1148: b. Ka4, Dg8, Vc2, Vh7, Sa6, Sb2, Jb3, Jf8, Pc6, d2, e5, e6, f3 (13), č. Kd5, Pb4, c3, d6 (4) – mat 2. ťahom, 1149: b. Kb2, Dc4, Va5, Vf6, Sb8, Sh3, Jg8, Jh5, Pa3, c2, e6 (11), č. Ke5, Da7, Sc8, Jc5, Jd5, Pa4, b3, c6, d3, d6, e4, f2, g6 (13) – mat 3. ťahom.

Známy ruský šachový skladateľ Michail Pavlov z Krasnokamska spracoval vo forme tematickej zvodnosti a riešenia zámenu štyroch matov so zaužívaným číselným označením Z–24–48 (číslo "2" udáva počet fáz, "4" počet variantov v každej fáze za predpokladu, že počet variantov v každej fáze je rovnaký, ďalšia "4" označuje počet rôznych obrán vo variantoch oboch fáz a "8" počet rôznych matov vo variantoch oboch fáz, pred štvorčíslie sa dáva ešte písmeno "Z" na znak toho, že ide o zámenu). V klasickej trojťažke č. 1149 nájdete tri predĺžené obrany čJc5, žiaľ, skladba má iba krátku hrozbu.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1134 (Sobek) z 14. júla 1992. Autorova intencia 1.Sg1 tempo, 1...J:g1, J:d4, Je5, g4, V~, Jc~, V:b7, Va8 2.Df5, Df5, d:e5, Jf4, D:f7, De4, S:b7, b:a8D(S) mat, je neriešiteľná pre jednoduché 1...h2!. Autor opravuje skladbu (podľa rady viacerých našich riešiteľov) zámenou čierneho pešiaka h3 za bieleho a všetko je už v poriadku. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Bohumil Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 1135 (Sobek) z 14. júla 1992. Po úvodníku 1.Vd6 hr. 2.S:f7 a 3.Dd5 mat (ale aj 2.Se4+ a 2.S:f3+, čo v českej škole nie je chyba, lebo maty nie sú modelové, hoci úlohe to na kráse iste nepridá), 1...Kd3 2.Se4+ Ke2 3.S:f3 mat, 1...Ke5 2.Sc3+ K:d6 3.Da3 mat, 1...S:c4 2.S:c4+ K:c4 3.Dd5 mat. Nebyť viacnásobnej hrozby, bola by to celkom podarená česká trojťažka (M. Nemček, Vrútky). Pedantný riešiteľ môže hľadať viacero (aj netematických) variantov, ktoré však v intenciách českej školy nie sú rozhodujúce (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Milan Nemček, Švermova 5, 036 04 Vrútky.

* Medzištátny zápas v kompozičnom šachu ČSFR – Izrael sa chýli k záverečnej fáze. Naše skladby (12 dvojťažiek a 12 pomocných matov, ktorých výber bol schválený na mimoriadnej schôdzi 13 šachových skladateľov 9. augusta 1992 v Bratislave) odovzdal náš kapitán Ing. B. Formánek na zasadaní Stálej komisie FIDE v kompozičnom šachu v Bonne usporiadateľovi zápasu Dr. A. Koldijkovi z Holandska. Oddelenie dvojťažiek rozhoduje H. le–Grand (Holandsko). Pomocné maty mal rozhodovať F. Abdurahmanović (Bosna a Hercegovina), žijúci v obliehanom Sarajeve. Žiaľ, už dlho neodpovedá na listy, a tak nič nevieme o jeho osude. Je možné, že po dohode s kapitánom Izraela (J. Retter) ho nahradí iný rozhodca.


Vzad <<  >> Vpred