Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(25. 8. 1992)


Problém č. 1146

Gerhard Latzel, Nemecko

II. cena

Skakbladet 1929

Mat 2. ťahom (7+9)


Problém č. 1147

Gerhard Latzel, Nemecko

1. čestné uznanie

Die Schwalbe 1952

Mat 2. ťahom (13+2)Kontrolná notácia: 1146: b. Ke1, Va8, Vh7, Pd5, e6, g5, g7 (7), č. Ke7, Ve4, Se8, Sf8, Jg8, Jh8, Pd6, d7, e2 (9) – mat 2. ťahom, 1147: b. Ke6, Dg8, Sf4, Sh7, Jd7, Jh8, Pa4, b2, b5, c2, c3, c5, d6 (13), č. Kc4, Vd5 (2) – mat 2. ťahom.

V piatok uplynie práve 80 rokov, od narodenia významného nemeckého šachového skladateľa, medzinárodného majstra v kompozičnom šachu (1975) a medzinárodného rozhodcu kompozičného šachu (1958) – Gerharda Latzela (28. 8. 1912 – 14. 9. 1980). Zložil vyše 800 rôznych skladieb (prevažne dvojťažiek). V Albumoch FIDE získal 29,5 bodu. Dnes sme vybrali dve dvojťahové ukážky z jeho tvorby. V č. 1146 nájdete klasickú tému s využitím premeny bielych pešiakov. V modernejšom č. 1147 je spracovaná štvorfázová zámena dvoch matov vo forme zdanlivých hier 1...Ve5+ a 1...V:d6+, dvoch tematických zvodností a riešenia.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1132 (Subotić) z 7. júla 1992. Zvodnosť 1.Vd3? hr. 2.Jc5 mat, 1...Sd6 2.V:d6 mat, viazne na 1...d5! Zvodnosť 1.Sd3? hr. 2.De7 mat, 1...Ve8 2.D:d7 mat, viazne na 1...d6! Zvodnosť 1.Vd5? hr. 2.Jc5 mat a 2.De7 mat, viazne na 1...Sd6! Zvodnosť 1.Sd6? hr. 2.Ve3 mat a 2.Sc4 mat, viazne na 1...Sg2! Zvodnosť 1.Se7? hr. 2.Jc5 mat, viazne na 1...S:f5! Zvodnosť 1.Vcf3? hr. 2.De7 mat, viazne na 1...Sf4! Rieši 1.Sf8 hr. 2.Jc5 mat, 1...d6, Sd6, Vf8, V:c6, S:f5 2.Ve3, Sc4, D:d7, J:d8, De7 mat. Solídny úvodník a pestré pokusy, avšak bez novej myšlienky (M. Nemček, Vrútky). Téma pokusov (M. Svrček ml., Martin). Pokusová hra a pekné zvodníky (M. Bednár, Kurima). Úloha, pri ktorej je markantná prevaha množstva nad tematickou súvislosťou. Obsahom sú prvky strategické i zámeny funkcií, ale dominantným motívom ťažko niečo nazvať (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Anton Liday, 956 33 Chynorany 83.

Riešenie problému č. 1133 (Žarkov a Nikolajev) zo 7. júla 1992. Rieši 1.Df5 hr. 2.Dd7+ Ke5 3.Sb8 mat, 1...Sc3 2.Jb3++ Kd3+ 3.Jf6 mat, 1...Vd2 2.Ja4+ Kd3+ 3.Jec3 mat, 1...c3 2.Jd6 c2 3.Ja4 mat. Strategicky "nabitá" trojťažka, v ktorej dominujú batériové maty. Úloha sa musí riešiteľom páčiť, i keď ho možno potrápi (M. Nemček, Vrútky). Variant po obrane 1...Vd2 mi narobil veľké problémy (M. Bednár, Kurima). Okrem dvojice variantov s blokovaním a antiduálom s nevyhnutnosťou brániť odťažný šach zaujme i recipročná zámena spôsobu krytia polí c3 a d2 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Ľuboš Kekely, Dubová 27, 010 01 Žilina.

* Vo veku 93 rokov zomrel (17. 5. 1992) Bartolomej Borovský zo Spišskej Novej Vsi, najstarší slovenský šachový skladateľ. Začal skladať až ako 72–ročný a poslednú skladbu uverejnil ako 92–ročný v šachovej rubrike denníka Pravda (č. 2455 z 6. 9. 1991).


Vzad <<  >> Vpred