Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 7. 7. 1992)


Problém č. 1132

Miroslav Subotić

Bosna a Hercegovina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+7)


Problém č. 1133

Nikolaj Žarkov a

Viktor Nikolajev, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+10)Kontrolná notácia: 1132: b. Ka6, Dh7, Vc3, Vf5, Sa3, Se2, Jb6, Jb7, Pc6, h5 (10), č. Ke6, Vc8, Vd8, Sb8, Sh3, Pd7, f6 (7) – mat 2. ťahom, 1133: b. Kh8, Dh5, Sa7, Jc5, Je4 (5), č. Kd4, Da1, Vb1, Ve2, Sb2, Jc1, Pa3, c4, e3, g2 (10) – mat 3. ťahom.

V č. 1132 známeho autora, žijúceho v Banje Luke, možno nájsť šesť pokusov, ktoré viaznu vždy na inú obranu čierneho. Č. 1133 sa dostalo do výberu súťažných trojťažiek na VIII. majstrovstvách ČSFR v riešení šachových skladieb (jeho výsledok je uverejnený nižšie). Nájdete v ňom dva varianty s využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Skladba súťažiacim v Brne žiadne problémy nenarobila (okrem Zdenka Libiša, ktorý na nej stratil tri body, ju všetci účastníci kompletne vyriešili) a preto dúfame, že ani naši riešitelia sa s ňou nebudú dlho trápiť.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1118 (Šajgarovski) z 20. 5. 1992. Zvodnosť 1.Sf2? hr. 2.Dc5 (A) mat, 1...Sd4 2.D:d4 mat, viazne na 1...Ke5! (a). Zvodnosť 1.Ve7? hr. 2.S:e4 (B) mat, viazne na 1...Se5! (b). Rieši 1.Se5 hr. 2.Dd4 mat, 1...K:e5 (a), S:e5 (b), V:e5 2.Dc5 (A), S:e4 (B), Jc3 mat. Nápaditá kombinácia klasickej priesečníkovej témy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Niektoré tematické maty vychádzajú už v základnej pozícii, čo je rozhodne nedostatkom (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Otto Piszton, B. Němcovej 2, 940 75 Nové Zámky.


VIII. majstrovstvá ČSFR v riešení šachových skladieb

V dňoch 13.–14. júna 1992 boli v Brne za účasti 16 riešiteľov už VIII. majstrovstvá ČSFR v riešení šachových skladieb. Súťažilo sa v 6 kolách (3 dvojťažky – časový limit 20 minút, 3 pomocné maty – 50, 3 trojťažky – 60, 3 štúdie – 100, 3 mnohoťažky – 80 a 3 samomaty – 50), Každá skladba bola hodnotená 5 bodmi (pri nekompletnom riešení sa body strhávali) a pri rovnosti bodov rozhodoval o umiestnení riešiteľov spotrebovaný čas. Rozhodcami boli Ivan Garaj z Bratislavy a Vladimír Kos z Brna. Naša rubrika dodala do súťaže kategóriu trojťažiek (okrem č. 1133 budú uverejnené ešte dva originály). Konečné poradie je nasledujúce: 1. Bohumil Moravčík (Banská Bystrica – 69 bodov – čas 302 minút), 2. Ladislav Packa (Galanta – 61 – 307), 3. Marek Kolčák (Bratislava – 57 – 334), 4. Zdeněk Libiš (Sychotín – 49 – 319), 5. Ľubomír Širáň (Bratislava – 46 – 337), 6. Vladislav Buňka (Kutná Hora – 45 – 302), 7. Emil Klemanič (Spišská Nová Ves – 38 – 360), 8. Karel Opravil (Zábřeh na Moravě – 37 – 331), 9. Josef Pelcl (Zábřeh na Moravě – 36 – 358), 10. Milan Petras (Praha – 32 – 343), 11. Oto Mihalčo (Košice – 31 – 360), 12. Karel Henc (Brno – 28 – 360), 13. Michal Dragoun (Praha – 25 – 356), 14. Karel Kessner (Brno – 21 – 360), 15. Zdeněk Modlitba (Brno – 20 – 358), 16. Oliver Ralík (Nitra – 20 – 359). Prví piati riešitelia si zabezpečili účasť aj v nasledujúcich majstrovstvách. Podrobnejší článok bude uverejnený v niektorom z nasledujúcich čísel mesačníka Československý šach aj s ukážkami najťažších skladieb.


Vzad <<  >> Vpred