Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(30. 6. 1992)


Problém č. 1130

Ladislav Knotek, ČSFR

1. čestné uznanie

Ruch 1948

Mat 2. ťahom (5+6)


Problém č. 1131

Ladislav Knotek, ČSFR

I. cena

ÚJČS C 30. 6. 1948

Mat 3. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: 1130: b. Ke7, Vc6, Sf4, Jd8, Pd7 (5), č. Kb8, Va8, Jd6, Pa6, b6, f5 (6) – mat 2. ťahom, 1131: b. Kh5, De1, Sb2, Jc1, Je2 (5), č. Kc2, Pc4 (2) – mat 3. ťahom.

V sobotu uplynulo sto rokov, čo sa v Prahe narodil popredný český šachový skladateľ a významný predstaviteľ českej školy úlohovej Ladislav Knotek (27. 6. 1892 – 23. 2. 1954). Zložil vyše 400 skladieb a v albumoch FIDE posmrtne získal 34 bodov. Titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu sa však napriek splnenej norme nedožil. V skladateľských súťažiach získal 87 vyznamenaní, z toho 18 prvých, 11 druhých, 7 tretích, 10 štvrtých, 2 piate a 1 šiestu cenu. Ostatných 38 skladieb získalo čestné uznania alebo pochvalné zmienky. Dvojťažky skladal Knotek iba sporadicky – v č. 1130 nájdete tri modelové maty, z toho dva s využitím väzby čJd6. Č. 1131 je skvelá trojťahová miniatúrka českej školy úlohovej s prekvapujúcim úvodníkom a štyrmi modelovými matmi.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1116 (Čekarkov a Opojkov) z 13. 5. 1992. Pozícia A: 1.Dh1 tempo, 1...Ke4, Ke6, Kg4, Kg6 2.Jh4 (A), Jd4 (B), Sd7 (C), Sc2 (D) mat. Pozícia B: 1.Dd1 tempo, 1...Ke4, Ke6, Kg4, Kg6 2.Sc2 (D), Sd7 (C), Jd4 (B), Jh4 (A) mat. Dve riešenia by mohli mať prednosť pred dvojníkom, ale i tak symetria nápad značne zjednodušuje (M. Nemček, Vrútky). To už je přece něco jiného, než jednoduše zpracované téma hvězdy (Ing. J. Karel, Praha). Z–24–44, ale nie cyklické. Dvakrát Z–22–22 s využitím symetrie a zmien krytia širšej matovej siete (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Marián Makovník, P. Tótha č. 19, 984 01 Lučenec.

Riešenie problému č. 1117 (Sobek) z 13. 5. 1992. Milan Svrček ml. z Martina objavil aj zdanlivú hru 1...Ke4 2.Dc2+ Ke5 3.d4 mat. Rieši 1.Jf6 hr. 2.J:d7 Ke4 3.Dc2 mat, 1...K:f6 2.Dc3+ d4 3.D:d4 mat, 1...S:f6 2.D:d6 Ke4 3.D:d5 mat, 1...d4 2.Vb5+ K:f6 3.Je8 mat, 1...Jf4 2.Sd4+ K:d4 3.Dc3 mat, 1...Sg4 2.J:g4 Ke4 3.Dc2 mat. Pestrá všehochuť bez jednotiacej myšlienky. Pre riešiteľov sú však podobné skladby zaujímavé (M. Nemček, Vrútky). Pôsobivá skladba (M. Svrček ml., Martin). To je na autora nezvyčajná úloha (Ing. J. Karel, Praha). V skladbe človek nevdojak cíti autorovu radosť z voľnosti, že nemusí (alebo nechce) dodržiavať prísne konvencie žánru, a práve preto má svoje čaro (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Juraj Lupták, SNP 9/18, 018 51 Nová Dubnica.

* V tomto roku uplynie 60 rokov od smrti známeho českého historika a etnografa Čeňka Zíbrta (1864–1932), autora 28–stranovej knihy Dějiny hry šachové v Čechách od dob najstarších až po náš věk (1888). Doplnené vydanie tejto kultúrno–historickej štúdie vyšlo v jeho knihe Z her a zábav staročeských (1889, str. 145–205). Je zaujímavé, že dodnes nie je známy presný dátum narodenia a smrti Zíbrta. Podarí sa niekomu tieto stratené dátumy zo starých matrík doplniť?


Vzad <<  >> Vpred