Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(24. 6. 1992)


Problém č. 1128

Svetlin Šajgarovski, Bulharsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+10)


Problém č. 1129

Dr. Jindřich Fritz, ČSFR

Práce 26. 7. 1953

Biely vyhrá (3+3)Kontrolná notácia: 1128: b. Kh5, De7, Va4, Vb3, Sb6, Sd3, Je3, Jg5, Pe2, f6, g4 (11), č. Kd4, Da7, Vc5, Vd8, Sb4, Sc4, Jf2, Jh6, Pb7, f7 (10) – mat 2. ťahom, 1129: b. Kg7, Vg1, Pb6 (3), č. Ke8, Va2, Pb4 (3) – biely začne a vynúti si výhru.

Po č. 1118 konkuruje Svetlin Šajgarovski v našom medzinárodnom skladateľskom turnaji dvojťažiek ďalším príspevkom. Všimnite si v ňom hrozbu v dvoch tematických zvodnostiach a v riešení. Štúdia č. 1129 je spomienkou na nedožité osemdesiate narodeniny nášho vynikajúceho skladateľa hlavne šachových štúdií – medzinárodného veľmajstra v kompozičnom šachu – Dr. Jindřicha Fritza (15. 6. 1912 – 9. 11. 1984). Zložil vyše 500 skladieb, z toho viac než 400 štúdií a v albumoch FIDE získal 91,66 bodu. Bol autorom mnohých článkov o šachových štúdiách, no hlavne napísal tri výborné knihy: Moderní šachová studie (1951), Šachová studie (1954) a Vybrané šachové problémy (1979). Č. 1129 je rozhodnuté už po štvrtom ťahu bieleho, a preto veríme, že vám táto jednoduchá štúdia nenarobí žiadne problémy.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1114 (Ulanov) z 6. 5. 1992. Zvodnosť 1.Sd4? hr. 2.Dd7 (A) mat, 1...Kc6 2.De6 (B) mat (1...Vc6 2.e6 mat) viazne na 1...a:b3! Rieši 1.Sg4 hr. 2.De6 (B) mat, 1...Kc6 2.Dd7 (A) mat (1...Vc6, e3 2.Vd2, Sf3 mat). Sympatická drobnosť (M. Nemček, Vrútky). Recipročná zámena funkcií bielych ťahov so spornou ekonómiou niektorých bielych figúr (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tón hry udávajú strelci (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Vincent Boldižár, Myslavská 245, 040 16 Košice.

Riešenie problému č. 1115 (Kejv) z 6. 5. 1992. Rieši 1.Sb4 (e:f4) hr. 2.Df5+ Kh6 3.Sf8 mat, 1...Da3 2.g4+ Kh4 3.Se1 mat, 1...J:b4 2.Kf7 e:f4 3.Dg6 mat, 1...Je7 2.S:e7 e:f4 3.g4 mat. Štyri modelové maty (V. Boldižár, Košice). Tri modelové maty "z milosti" vždy po braní e:f4 (Ing. J. Karel, Praha). Len jediný modelový mat (po obrane 1...Da3) je "normálny", ostatné tri s pomocou čierneho, ktorý odstraňuje bPf4 (M. Nemček, Vrútky). Tri zo štyroch modelových z milosti, pričom všetky maty sú fádne. Dva varianty s tichými druhými ťahmi tieto nedostatky ťažko vyvážia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Úvodník neveští nič dobré pre "patové náručie" čierneho kráľa (M. Svrček ml., Martin). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Pavel Beňovič, Lipová 12, 971 01 Prievidza.


Vzad <<  >> Vpred