Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(18. 8. 1992)


Problém č. 1144

Svetlin Šajgarovski, Bulharsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+9)


Problém č. 1145

A. V. Sazonov, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: 1144: b. Kd2, Dh8, Va4, Ve1, Sf4, Sh1, Jc8, Je3, Pc2, d4, g3 (11), č. Ke4, Vf3, Sa6, Se7, Ja7, Pd5, d6, e6, f7 (9) – mat 2. ťahom, 1145: b. Kb6, Dc1, Jg3, Pf2 (4), č. Kd3, Pd4, d7 (3) – mat 3. ťahom.

V č. 1144 od nám už dobre známeho bulharského autora možno nájsť zmes hrozbových prvkov spracovanú vo forme troch tematických zvodností a riešenia. V miniatúrnej trojťažke č. 1145 nejde 1.Kb5(c5)? d6? 2.Kb4! d5 3.Dd1 mat, pre silné 1...d5! Ako to biely musí správne urobiť už prenecháme našim riešiteľom.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1129 (Fritz) z 24. 6. 1992. Zdanlivo priamočiare 1.Vc1? Kd8? 2.b7 Va7 3.Vc8+ a biely vyhrá nevychádza pre 1...Kd7! 2.b7 Vg2+ 3.Kf6 Vg8! a čierny remizuje. Preto 1.b7 Va7 2.Ve1+ Kd7 3.Ve7+! K:e7 4.b8D a biely vyhrá. Biely uplatní teoretickú poučku o víťazstve dámy nad vežou (M. Nemček, Vrútky). Prilákanie kráľa na zrušenie vlastnej väzby s využitím obety veže (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Peter Škoda, Starhradská 8, 851 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 1130 (Knotek) z 30. 6. 1992. 1.Vc7 hr. 2.Vb7 mat (modelový) a ešte dva takéto maty: 1...Va7, K:c7 2.Vc8, S:d6 mat (1...Jc8+ 2.d:c8D(V) mat). Tri modelové maty v dvojťažke s dvoma väzbami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dobrý úvodník a tri modelové maty. Štandardná česká dvojťažka (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

Riešenie problému č. 1131 (Knotek) z 30. 6. 1992. Po neuveriteľnom úvodníku 1.Dh4 tempo ešte štyri modelové maty: 1...c3 2.S:c3 Kb1 3.De4 mat, 2...Kd1 3.Da4 mat, 1...Kd2 2.Df2 Kc2 3.Jc3 mat, 1...K:b2 2.D:c4 Kb1 3.Da2 mat. Veľkolepá miniatúrka s vynikajúcim úvodníkom. Neprekáža ani duál po 1...Kd1 2.Df2 a 3.Jc3 mat a 2.Jc3+ a 3.Df2 mat (M. Nemček, Vrútky). Veľmi náročná skladba na riešenie s pekným obsahom (M. Bednár, Kurima). Okrem viacerých vysokohodnotných predností v intenciách českej školy úlohovej je logický mimoriadne zaujímavý fakt tempa, spôsobený škodlivým motívom otvorenia štvrtého radu ťahom 1...c3, ktorý zabezpečuje "nehrozbovosť" 2.Sc3 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Krása úvodníka hovorí sama za seba (M. Svrček ml., Martin). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Juraj Buzáš, Komenského 33, 935 41 Tekovské Lužany.

* Uplynulo 160 rokov od narodenia Maxa Langa (7. 8. 1832 – 8. 12. 1889) – významného nemeckého šachového majstra a skladateľa XIX. storočia. Vyhral viaceré šachové turnaje. V rokoch 1858–64 bol redaktorom časopisu Schachzeitung. Je autorom prototypu pomocného matu (i keď nekorektného). Významne obohatil teóriu otvorení a napísal veľa kníh, z ktorých vyniká Handbuch der Schachaufgaben (Leipzig 1862, str. 616) – prvý pokus na svete o všeobecnú teóriu kompozičného šachu.


Vzad <<  >> Vpred