Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(11. 8. 1992)


Problém č. 1142

Sergej Limaz, Ukrajina

Originál pre Prácu









Mat 2. ťahom (8+9)


Problém č. 1143

Milan Nemček, ČSFR

Originál pre Prácu









Mat 3. ťahom (5+5)



Kontrolná notácia: 1142: b. Kd8, Dg8, Ve4, Ve6, Sb1, Jf8, Pb4, d3 (8), č. Kd5, Dd1, Vf1, Vg2, Sg1, Sh3, Je3, Je8, Pc6 (9) – mat 2. ťahom, 1143: b. Kc5, Ve3, Sa1, Sh7, Pd2 (5), č. Ka3, Sb3, Pa2, a4, e4 (5) – mat 3. ťahom.

V klasickej pôvodnej dvojťažke č. 1142 nájdete tri tematické varianty s využitím škodlivého motívu prerušenia. Náš úspešný riešiteľ a šachový skladateľ z Vrútok Milan Nemček (25. 10. 1948) ponúka do trojťažkového medzinárodného turnaja nášho denníka pôvodnú mereditku, v ktorej zaujme prekvapujúci úvodník a dva maty z batérie.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1127 (Olariu) z 17. 6. 1992. Nejde ihneď 1.J:d7? hr. 2.Jf8 a 3.Jg6 mat, pre silné 1...Jd4! (hrozí 2...Jf3+). Nevychádza ani 1.J:b3? hr. 2.Jd4 a 3.Je2 mat, 1...Vd5 2.Jc1! d:c1D 3.Vf2 mat, pre 1...Sd5! Rieši 1.c8J hr. 2.Je7 a 3.Jg6 mat, 1...Jd4 2.Se5+ (A) K:e5 3.Jd3 (B) mat, 1...Sd5 2.Jd3+ (B) e:d3 3.Se5 (A) mat. Napriek tomu, že súvis pokusov a riešenia je tematicky iluzórny, recipročná zámena druhých a tretích ťahov a niekoľko taktických prvkov zaujmú (B. Moravčík, Banská Bystrica). O tejto trojťažke platí to isté ako o č. 1126. Autor sa musel dosť potrápiť, kým dospel ku diagramovej pozícii. Škoda málo využitej bVb2 (hrá len vo zvodnosti 1.J:b3?) a priezračného úvodníka, ktorý prezrádza bPc7 (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Pavel Filippi, Lermontova 2, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 1128 (Šajgarovski) z 24. 6. 1992. Zvodnosť 1.Sf5? hr. 2.Jf3 (A) mat, viazne na 1...Sd5! (a). Zvodnosť 1.Kh4? hr. 2.Jf3 (A) mat, 1...Sd5 (a) 2.Jc2 (B), viazne na 1...Jf5+! Rieši 1.Se4 hr. 2.Jc2 (B) mat, 1...Sc~, Sd5! (a), J:e4 2.D:c5, Jf3 (A), D:e4 mat. Komplikovaná zmes hrozbových prvkov (M. Nemček, Vrútky). Pekná nadväznosť riešenia so zvodnosťami (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Nie veľmi obsahovo bohatá, ale nepoužívaná štruktúra zámen funkcií s paradoxmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.


Vzad <<  >> Vpred