Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 4. 8. 1992)


Problém č. 1140

Cornelis Groeneveld

Holandsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+11)


Problém č. 1141

Ján Valuška a

Ing. Štefan Blunár, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+4)Kontrolná notácia: 1140: b. Kh7, Dh3, Vd7, Se8, Sh6, Jd1, Jf5, Pc3, c7 (9), č. Ke4, Db5, Vc5, Vf1, Sa7, Sd3, Jd2, Pc6, e5, f6, h5 (11) – mat 2. ťahom, 1141: b. Kb2, Vd3, Vf1, Sf2, Jc4, Jh3, Pd2, e3 (8), č. Kd1, Ve2, Je1, Jf3 (4) – mat 3. ťahom.

Popredný holandský šachový skladateľ Cornelis Groeneveld (25. 6. 1922) oslávil nedávno svoje sedemdesiatiny. V jeho dnešnej dvojťažke nájdete spracovanú Dombrovskisovu tému (hrozba dvoch tematických zvodností sa objaví ako mat po obranách, ktoré tieto zvodnosti vyvracali). Z dvojice zvolenských autorov je úspešnejší medzinárodný majster FIDE Ján Valuška (21. 9. 1947) – v súčasnosti zo žijúcich čs. skladateľov najúspešnejší autor v Albumoch FIDE (doteraz získal 26,5 bodu). V ostatnom čase často tvorí s Ing. Štefanom Blunárom (19. 12. 1954), ktorý patrí k najlepším slovenským skladateľom trojťažiek. V zaujímavej trojťahovej mereditke č. 1141 si všimnite zdanlivé hry 1...V:d2+ 2.V:d2 (A) 3.V:e1 (B) mat a 1...J:d2 2.V:e1+ (B) V:e1 3.V:d2 (A) mat. V riešení (žiaľ s krátkou hrozbou) sa druhé a tretie ťahy bieleho recipročne zamenia.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1125 (Mari) z 10. 6. 1992. V pozícii diagramu sú na všetky ťahy čierneho pripravené maty, t. j. "biely na ťahu": 1...Sb6 2.Se7 mat, 1...S:b4 2.Sd4 mat, 1...K:b6 2.Sd4 mat, 1...K:b4 2.Se7 mat. Vyčkávací ťah však neexistuje, a preto po správnom úvodníku 1.e4 tempo sa prvé dva maty zo zdanlivých hier zamenia: 1...S:b6 2.Jd3 mat, 1...S:b4 2.Ja4 mat. Úsporné spracovanie zámeny dvoch matov v čase, keď i tento typ úlohy sa nemusel obávať predchodcovstva (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dva maty v řešení jsou modelové. Tyto typy úloh jsou řešitelsky náročné, ale i vděčné (Ing. J. Karel, Praha). Zámena dvoch matov. Na svoju dobu zaujímavá dvojťažka (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Peter Cinko, Pod Šípkom 1153/1, 958 01 Partizánske.

Riešenie problému č. 1126 (Olariu) z 17. 6. 1992. Zvodnosť 1.D:c1? tempo, 1...g3, Je2, Jf3 2.h:g3, Df1, Jg2 mat, viazne na 1...Jb5! Zvodnosť 1.D:d4? hr. 2.Jd~ mat, 1...Sb2, S:e3 2.Jc3, D:e3 mat, viazne na 1...Ve7! Rieši 1.Sf8 hr. 2.Sh6 mat, 1...Jf3, Jf5, Jg7, Je6 2.Jg2, Jd5, Sd6, Vf5 mat. Uspokojí pekný úvodník a blokovania, ďalšie vlastnosti absentujú (B. Moravčík, Banská Bystrica). Koncert čiernych jazdcov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Obsah je chudobnejší, ale spracovanie námetu nie je ľahké (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Peter Durst, sídl. Západ II, bl. Jazmín, 054 01 Levoča.


Vzad <<  >> Vpred