Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(28. 7. 1992)


Problém č. 1138

Nikolaj Kuligin, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+6)


Problém č. 1139

Nikolaj Kuligin, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+8)Kontrolná notácia: 1138: b. Kc1, Dg8, Ve4, Sa7, Ja4, Pb2, d5, f3, g2, h5 (10), č. Kd3, Vc3, Pc2, c7, e7, h6 (6) – mat 2. ťahom, 1139: b. Kg3, Da6, Vd1, Ve3, Jd4, Pb2, d6, e2 (8), č. Kd5, Va3, Sb1, Ja5, Jd3, Pa7, b4, c4 (8) – mat 3. ťahom.

Dvojťažka č. 1138 patrí ku klasickým skladbám, no napriek tomu má svoje čaro. č. 1139 bolo vypožičané do Brna na VIII. majstrovstvá ČSFR v riešení šachových skladieb. Po tematickej stránke obsahuje tri modelové maty, no v Brne sa bodovali aj vedľajšie varianty – tie, ktoré nekončia modelovým matom a za neuvedenie jedného z nich sa strhával jeden bod. To bolo pravdepodobne príčinou, že ju vyriešil iba Marek Kolčák z Bratislavy a ako jediný získal 5 bodov. Štyri body získali: Buňka, Dragoun, Mihalčo, Moravčík a Širáň, 3 body Klemanič a Opravil, 2 Pelcl a ostatní riešitelia už nezískali ani bod. Dnes máte opäť možnosť porovnať si svoje sily s riešiteľskou špičkou ČSFR.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1124 (Mari) z 10. 6. 1992. Rieši 1.Se7 hr. 2.Jf6 mat, 1...Vg3 2.D:f5 mat, 1...Sg3 2.Jf2 mat, 1...Jg3 2.Df7 mat (1...S:f2+, Vf3 2.J:f2, Jf6 mat). Pekná strategická dvojťažka starej školy s presne vymedzeným úvodníkom (M. Nemček, Vrútky). Kompletný antiduál s obranami, ktorých zmysel spočíva v zrušení krytia "betónovo" krytého poľa g5 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Jaroslav Karel, V Zápolí 1255, Praha 4, Michle.

* V dňoch 27.–28. júna 1992 sa v Žiline stretlo 19 slovenských šachových skladateľov a riešiteľov (J. Brabec, B. Formánek, I. Garaj, P. Gvozdják, J. Havran, Ľ. Kekely, E. Klemanič, J. Kozinka, Z. Labai, Ľ. Lačný, Ľ. Lehen, J. Linder, J. Lupták, L. Packa, A. Pituk, L. Salai sr., L. Salai jr., M. Svrček a Ľ. Širáň) pri príležitosti 40. výročia založenia svojej organizácie. Súčasťou stretnutia bola návšteva Nededze, kde sa narodil prvý slovenský šachový skladateľ gróf Arnold Pongrácz (18. 7. 1810 – 7. 7. 1890). Nechýbal ani stále veľmi čulý a v skladaní šachových úloh stále aktívny nestor slovenského kompozičného šachu 88–ročný Alexander Pituk (26. 10. 1904) z Banskej Štiavnice. Na záver schôdze zvolili nové predsedníctvo Sekcie kompozičného šachu Slovenského šachového zväzu, ktoré bude pracovať v zložení: B. Formánek (predseda), A. Pituk (čestný predseda), J. Brabec, I. Garaj, L. Lačný, L. Salai sr. a L. Salai jr.


Vzad <<  >> Vpred