Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(21. 7. 1992)


Problém č. 1136

Godfrey Heathcote, V. Británia

Good Companion 1915

Mat 2. ťahom (6+9)


Problém č. 1137

Alexandr N. Pankratiev, Kazachstan

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (13+13)Kontrolná notácia: 1136: b. Ke1, Da3, Vc5, Vf7, Sg2, Jg7 (6), č. Kd6, Sd4, Sd7, Jb7, Jf8, Pa7, c3, e3, f6 (9) – mat 2. ťahom, 1137: b. Ka1, Dh6, Ve1, Vg1, Sb6, Jc5, Jd4, Pb2, c2, d3, e4, f5, h2 (13), č. Kf2, Da8, Va3, Ve8, Sa6, Sb8, Jb1, Jh4, Pa2, c7, e2, f3, h5 (13) – mat 3. ťahom.

Anglický šachový skladateľ Godfrey Heathcote (20. 7. 1870 – 24. 4. 1952) by sa bol pred dvoma dňami dožil 122 rokov. Skladal pod vplyvom českej školy úlohovej, no veľké úspechy dosiahol aj v skladaní strategických dvojťažiek. Zbierka jeho skladieb vyšla pod názvom Chess Idylls roku 1918. V dnešnej ukážke č. 1136 z jeho tvorby nájdete šesť variantov s využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Trojťažku č. 1137 vyriešili v Brne na VIII. majstrovstvách ČSFR v riešení šachových skladieb iba dvaja riešitelia: Bohumil Moravčík z Banskej Bystrice a Ľubomír Širáň z Bratislavy. Obsah sa odohráva na poliach e4 a d3 a hlavným aktérom bude bJd4 – hlavne jeho tiché druhé ťahy. Môžete si tak porovnať svoju výkonnosť s riešiteľmi v Brne. Nezabudnite však, že oni mali na tri trojťažky spolu iba 60 minút, nič sa im dopredu neprezradilo a naviac nervozita z časovej tiesne pri takýchto súťažiach je obrovská.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1122 (Kičigin) z 3. 6. 1992. Zvodnosť 1.Dh2? hr. 2.Dh4 mat, 1...f4 2.Dh3 mat, viazne na 1...f6! Rieši 1.Sh4 hr. 2.Dg3 mat, 1...f4, K:h4 2.Dg5, Df4 mat. Rozhodne pozícia skrýva viac, aj keď nie je nezaujímavá (B. Moravčík, Banská Bystrica). Úsmevný úvodník (V. Trangoš, Banská Bystrica). Operné duá s jazdcom vo zvodnosti a v riešení dámy so strelcom (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Úvodník je dobrý, originalita sporná, ale to už v podobných skladbách býva (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Juraj Šesták, K. Gottwalda 30, 048 01 Rožňava.

Riešenie problému č. 1123 (Kičigin) z 3. 6. 1992. Po úvodníku 1.Jc6 hrozí ihneď 2.Jb8 mat, 1...b:c6 2.Sc6+ K:b5 3.c4 mat, 1...K:b5 2.c4+ Ka6 3.b5 mat, 1...V:b4+ 2.J:b4+ Ka5 3.Va1 mat. Šikovný, i keď navonok jednoduchý problém (M. Svrček ml., Martin). Napriek krátkej hrozbe má skladba logický pôvab (V. Trangoš, Banská Bystrica). Nenápadná bVc1 je ústredným kameňom priemernej trojťažky (M. Nemček, Vrútky). Rozporuplná skladba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Silný úvodník (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Vincent Škerlík, E. M. Šoltésovej 25, 052 01 Spišská Nová Ves.

* Známy ruský šachový mesačník Šachmaty v SSSR, vychádzajúci v Moskve v rokoch 1931–1991, začal od roku 1992 vychádzať pod názvom Šachmatnyj vestnik v podstate nezmenenej koncepcii.


Vzad <<  >> Vpred