Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 3. 6. 1992)


Problém č. 1122

Viktor Kičigin, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (4+4)


Problém č. 1123

Viktor Kičigin, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+5)Kontrolná notácia: 1122: b. Ka8, De5, Sd8, Jg1 (4), č. Kg4, Pf5, f7, h5 (4) – mat 2. ťahom, 1123: b. Ke4, Vc1, Sd7, Se1, Jb5, Jd4, Pb4, c2 (8), č. Ka6, Va4, Ja8, Pb6, b7 (5) – mat 3. ťahom.

V takmer miniatúrnej dvojťažke č. 1122 od ruského autora žijúceho v Perme nájdete aj tematickú zvodnosť. Škoda, že trojťažka č. 1123 má iba krátku hrozbu.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1108 (Niemeijer) z 15. 4. 1992. "Biely na ťahu" 1...d1J, d1D, Kd1 2.Ve2, Vc3, Sb3 mat. Po správnom úvodníku 1.Sa3 tempo sa prvé dva maty zo zdanlivých hier zamenia: 1...d1J, d1D, Kd1 2.Sb1, Vc4, Sb3 mat. Svieža mereditka (V. Trangoš, Banská Bystrica). Vtipné zámeny matov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Staré, ale dobré (M. Nemček, Vrútky). Zámeny hier s premenami boli vždy cenné, ale riziko predchodcovstva je veľké. Sympatická skladba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane žiak Kamil Ondriš, 053 03 Jablonov 219.

Riešenie problému č. 1109 (Senkus) z 15. 4. 1992. Rieši 1.Dd6 hr. 2.D:e7 D:e7 3.Jd6 mat, 1...e6 2.D:e6+ D:e6 3.Jd6 mat, 1...e5 2.D:e5 D:e5 3.Jd6 mat, 1...Jf3 2.D:f4 D:f4 3.Jd6 mat, 1...D:g7 2.D:g6+ D:g6 3.Jd6 mat. Veľmi bohatý problém na varianty (E. Sudolský, Nové Zámky). Okrem väzby čiernej dámy i päťnásobné uvoľnenie matového poľa d6 pre jazdca, pričom zvýšiť počet tematických variantov by už asi nešlo vôbec, alebo veľmi ťažko (B. Moravčík, Banská Bystrica). Variant po obrane 1...Jf3 je najkrajší, lebo biely využíva väzbu dvoch čiernych kameňov (Ing. M. Lakatoš, Trebišov). Myslím si, že Senkus to už preháňa. Zložil vlastne pôvodnú skladbu? Konkrétneho predchodcu som síce nenašiel, ale jeho "originály" sú veľmi podozrivé (M. Nemček, Vrútky). Žiaľ, tušenie M. Nemčeka sa ukázalo pravdivé. Raimondas Senkus z Litvy je nenapraviteľným plagiátorom. Vyrába zrkadlové pozície širokého žánru od popredných autorov (Lošinskij, Kubbel, Guľajev, Gurvič, Kasparian a iní). Vedúci tejto rubriky o jeho výstrelkoch už zaslal článok do Československého šachu (pod názvom "O jednom superplagiátorovi"), ktorý bude uverejnený v niektorom z najbližších čísel. Napriek tomu budeme veľmi radi, ak nám poskytnete konkrétne dôkazy o nečestnom postupe takého autora na jeho doteraz uverejnených "origináloch" v našej rubrike. Senkus do našej rubriky zaslal ešte 10 príspevkov, ktoré však už nemáme odvahu zaradiť do súťaže. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Alfonz Derfényi, Rastislavova 5, 052 01 Spišská Nová Ves.

* Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu bude v piatok 5. júna od 18. hodiny v Dome kultúry Ružinov. Na programe sú novinky z oblasti kompozičného šachu. Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemcovia.


Vzad <<  >> Vpred