Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(27. 5. 1992)


Problém č. 1120

Vladimir Didenko, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+4)


Problém č. 1121

Vladislav Katašuk, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+5)Kontrolná notácia: 1120: b. Ka3, Dh8, Sg7, Ja5, Ja8, Pf3, f5 (7), č. Kd5, Je7, Pa6, a7 (4) – mat 2. ťahom, 1121: b. Kh8, Ve6, Se1, Sg8, Jh3, Pb4, b5, c5, e2, g3 (10), č. Kd5, Dd3, Pc4, e3, e4 (5) – mat 3. ťahom.

V mereditke č. 1120 nájdete dvojfázovú zámenu matov spracovanú vo forme tematickej zvodnosti a riešenia. Podobné trojťažky, ako č. 1121, skladal už v minulom storočí anglický šachový skladateľ Julius Brede (1800–1849). Keďže na šachy 1...Dc3+ a 1...Dd4+ nie sú pred úvodníkom pripravené maty, iste nebude pre našich riešiteľov ťažkým orieškom nájsť správne riešenie.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1105 (Radčenko) z 1. 4. 1992. Nejde 1.Vee5? Kf8! a ani 1.Ve7+? K:f6! Preto 1.Kh7 tempo, 1...K:f6 2.Vee5! Kf7 3.Vgf5 mat, ale aj škodlivý duál 2.Vd5(c5, b5, a5, h5) Kf7 3.Vf5 mat, 1...Kf8 2.f7 K:f7 3.Vf5 mat, ale žiaľ aj ďalší škodlivý duál 2.Kg6 Kg8 3.Ve8 mat. Duály znehodnocujú obsah tejto skladby a autor by sa ich mal rozhodne pokúsiť odstrániť. Napriek chybám sa táto miniatúrka riešiteľom páčila. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Karel Henc, Náměstí 28. října 12, 602 00 Brno.

Riešenie problému č. 1106 (Hartong) z 8. 4. 1992. Zdanlivé hry 1...e6, e5, Sf6 2.Df3, Jh6, De4 mat. Po správnom úvodníku 1.Dh6 tempo sa maty zo zdanlivých hier zamenia nasledovne: 1...e6, e5, Sf6 2.Df4, Jd6, Dh3 mat. Klasická zámena troch matov a prekvapujúce tempo (M. Nemček, Vrútky). Tichý, ale aktívny úvodník (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Akoby líniová numerická hra matov, veď súčet matových bodov je magické číslo 13 (V. Trangoš, Banská Bystrica). Polia matovej siete sú pre čierneho tenkým ľadom, vstup na ne má za následok "preborenie sa". Kombinácia množstva blokovaní a úsporného materiálu – taskový charakter skladby (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Miloš Lakatoš, Orgovánova 4, 075 01 Trebišov

Riešenie problému č. 1107 (Agarkov) z 8. 4. 1992. Zdanlivé hry 1...Jd3 2.Db8+ d6 3.Jc6 mat, 2...Vd6 3.D:d6 mat, 1...g:f5 2.e:f5 hr. 3.De4 mat, 2...Jd3 3.Ve4 mat. Po správnom úvodníku 1.Dg1 hr. 2.Dh2+ Sg3 3.D:g3 mat sa druhé ťahy bieleho po obranách zo zdanlivých hier zamenia: 1...Jd3 2.Dd4+! c:d4 3.c:d4 mat, 1...g:f5 2.Dg7+ Vf6(Sf6) 3.Jg6 mat. Krásne zámeny matov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Riešenie je forsírované (M. Nemček, Vrútky). Okrem zámen zaujme hlavne jednotný škodlivý motív otvárania línií (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Pavel Michalovič, Mierová 854, 908 72 Závod.


Vzad <<  >> Vpred