Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(20. 5. 1992)


 

Problém č. 1118

Svetlin Šajgarovski, Bulharsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+5)


Problém č. 1119

Vladimir Didenko a

Sergej Tkačenko, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+11)Kontrolná notácia: 1118: b. Kh5, Db6, Vd7, Vf1, Sg3, Sh1, Jb1, Jg8, Pb5, c6, d3, d6, f5 (13), č. Kd5, Vd8, Ve8, Sh8, Pe4 (5) – mat 2. ťahom, 1119: b. Kb1, Dg5, Sc3, Jd7, Pd2 (5), č. Kc4, Va3, Sa1, Sa8, Jg1, Pa4, a7, b2, b3, c6, h7 (11) – mat 3. ťahom.

V č. 1118 od bulharského autora, žijúceho v meste Dobrič, nájdete spracovanú Dombrovskisovskú tému vo forme dvoch zvodností a riešenia (téma obsahujúca najmenej dve pokusové fázy, v ktorých sa hrozby vyvracajú takými obranami, ktoré ich v riešení umožňujú). Trojťažka č. 1119 poteší hlavne milovníkov modelových matov. Koľko sa vám ich podarí objaviť?

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1103 (Mironov) z 25. 3. 1992. 1.Sg8 tempo, 1...V~ 2.Dd5+ Kc3 3.D:d2 mat, 1...Sh6 2.Vg4+ Sf4 3.D:e3 mat, 1...Ke5 2.Dd5+ Kf6 3.Dg5 mat. Ešte viacero technických, bezcenných variantov vytvára zaujímavý protirečivý moment medzi konvenciami českej a staroanglickej tempovej školy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba sa chváli sama – urobila na mňa výborný dojem (M. Svrček ml., Martin). Nenápadný úvodník rozvíja mereditku bez bielych pešiakov do troch tematických variantov s tromi echovými modelovými matmi, pri ktorých sa využije dvakrát väzba čSf4 a raz čPe3, ale to všetko tu už bolo. Keby žil Ing. Ilja Mikan (12. 1. 1911 – 12. 4. 1979), určite by našiel predchodcu (M. Nemček, Vrútky). Výborná trojťažka (Z. Križan, Lučenec). Riešiteľsky vďačná úloha (P. Škoda, Bratislava). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Dušan Veselý, Hodžova 53, 911 01 Trenčín.

Riešenie problému č. 1104 (Macleod) z 1. 4. 1992. Zdanlivé hry 1...Jd4, Jg3 2.Jd6 (A), Jc3 (B). Po úvodníku 1.Jd3 hr. 2.D:f5 mat a 2.Jf2 mat, sa maty zo zdanlivých hier recipročne zamenia: 1...Jd4, Jg3 2.Jc3 (B) a Jd6 (A) mat a vedľajšie varianty 1...Jef4, Vf3 2.Jd6, g:f3 mat. Recipročná zámena s využitím zmeny priesečníkového poľa (B. Moravčík, Banská Bystrica). V základnej pozícii bJe5 prekrýva pôsobnosť čDh8 a čSh2 na polia c3 a d6, ktoré majú pod kontrolou čierne veže. Úvodník zmení všetko naruby. Krásna analógia ústi do recipročnej zámeny. Len nešťastná dvojitá hrozba zrejme pripravila túto výbornú dvojťažku o vyššie ocenenie (M. Nemček, Vrútky). Odmenu za správne riešenie dostane Matúš Petrík, Jégeho 5, 821 08 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred