Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 1. 4. 1992)


Problém č. 1104

Norman A. Macleod, Veľká Británia

5. čestné uznanie

Phénix 1988

Mat 2. ťahom (8+11)


 

Problém č. 1105

Sergej Radčenko, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+1)Kontrolná notácia: 1104: b. Ka6, Dc5, Vf1, Sg5, Jb5, Je5, Pc2, g2 (8), č. Ke4, Dh8, Vd2, Vh3, Se8, Sh2, Je2, Jg6, Pa3, c6, f5 (11) – mat 2. ťahom, 1105: b. Kh8, Ve4, Vg5, Pf6 (4), č. Kf7 (1) – mat 3. ťahom.

Č. 1104 je jedna z posledných vyznamenaných skladieb známeho škótskeho šachového skladateľa (ako druhý na svete, hneď po Ľudovítovi Lačnom, spracoval cyklickú zámenu troch matov) a medzinárodného majstra v kompozičnom šachu Normana A. Macleoda (6. 12. 1927 – 2. 10. 1991), ktorý zložil celkove asi 700 skladieb. V dnešnej ukážke z jeho tvorby si všimnite zdanlivé hry 1...Jd4, Jg3. V miniatúrnej trojťažke č. 1105 zaujmú dva pokusy a v riešení dva modelové maty vytvárajúce echo.

Riešenie pošlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa peňažnú výhru v hodnote 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1091 (Lebloch) z 12. 2. 1992. Pozícia A: 1.Dh2 tempo, 1...K:b5 2.Dd6! tempo, 2...Ka4 3.Db4 mat, 2...Kc4 3.Dd5 mat, 2...a5 3.Dc6 mat, 1...a:b5 2.Dc7+ Ka6 3.Jb4 mat. Pozícia B: 1.Jd6 hr. 2.Db1+ Ka7(a5) 3.Db7 mat, 1...a5 2.Db1+ Kc5 3.Dg1 mat. Päť plnohodnotných modelových matov, ale hra v pozícii B vyžaduje značnú toleranciu, aby sa mohla označiť za korektnú. Obrana 1...a5 bráni duál a nie hrozbu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Našiel som päť modelových matov (M. Svrček ml., Martin). Pekné využitie celej šachovnice s malým množstvom figúr (E. Polák, Trenčianska Teplá). To druhé postavení není moc dobré a asi je zbytečné (Ing. J. Karel, Praha). Za zmienku stojí aj zvodnosť 1.Dc1? K:b5! s ďalším modelovým matom 1...Ka5 2.Dc5 a:b5 3.Da7 mat – ohňostroj modelových matov bez hlbšej motivácie (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Katarína Töröková, Nábrežná 79, 940 57 Nové Zámky.

Riešenie problému č. 1092 (Pituk) z 19. 2. 1992. Rieši 1.J:f5 hr. 2.V:d6 mat, 1...V:c6, c4, Se5, S:f5, g:f5 2.Sc4, b:c4, c4, Dc4, Dg8 mat. V podstate maximum, azda len chýba mat d:c4, ale to je prakticky neuskutočniteľné, takže úlohu možno pokladať za task. Pitukova tvorba je sympatická pre svoju zrozumiteľnosť a originalitu (M. Nemček, Vrútky). Pole c4 je vskutku univerzálne, pretože sa okolo neho krúti takmer celé riešenie (M. Svrček ml., Martin). Motivačná pestrosť hodná starého majstra (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Petra Zemánková, Pri Šajbách 18, 831 06 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred