Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(19. 2. 1992)


Problém č. 1092

Alexander Pituk, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+12)


Problém č. 1093

Zdeněk Libiš, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (11+5)Kontrolná notácia: 1092: b. Kh7, Dg4, Vd8, Ve7, Sb5, Sg1, Jg3, Pb3, c2, c6 (10), č. Kd5, Da3, Va6, Ve1, Sc3, Se4, Jd6, Jh5, Pc5, f5, f6, g6 (12) – mat 2. ťahom, 1093: b. Kb1, Dh3, Vc6, Sa6, Sd2, Jc4, Jc5, Pe5, f5, g3, g4 (11), č. Kb4, Vc3, Sa1, Pb2, b7 (5) – mat 3. ťahom.

Ako nám napísal dnes už vyše 87–ročný nestor slovenských šachových skladateľov, majster FIDE, medzinárodný rozhodca v kompozičnom šachu – zaslúžilý majster športu Alexander Pituk (26. 10. 1904), zložil dnešnú klasickú dvojťažku č. 1092 špeciálne pre náš denník. Na poli c4 budú matovať štyri rôzne biele kamene. Trojťažku č. 1093 možno porovnať s č. 1083 (Mihalčo z 15. 1. 1992) – tiché druhé ťahy bielej dámy, t. j. téma B2 z 4. WCCT, ktorej kategóriu ČSFR neobsadila.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1078 (Mosiašvili) z 11. decembra 1991. Zvodnosť 1.Je3? (A) tempo, 1...Kf4, f4 2.Jf1, Dg8 (C) mat, viazne na 1...V:h2!, ale aj na 1...Vg2!, čo je menšia chyba. Zvodnosť 1.Jf2? (B) tempo, 1...V:h2 f4 2.Dg8 (C), Je4 mat, viazne na 1...K:h2! Rieši 1.Dg8 (C) tempo, 1...f4, V:h2 2.Je3 (A), Jf2 (B) mat. Zaclonenie bielych figúr a zámeny funkcie ťahov (M. Nemček, Vrútky). Dobrá úloha (R. Omámik, Horná Maríková). Zámena matov i funkcií ťahov v tempovej pozícii (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Dezider Juhász, 079 01 Kapušianske Kľačany.

Riešenie problému č. 1079 (Mosiašvili) z 11. decembra 1991. Zvodnosť 1.Da6? hr. 2.b6 mat, 1...b3 2.Da4 mat, viazne na 1...Sb6! Zvodnosť 1.Df4? hr. 2.e5 mat, 1...Vf5, V:d5 2.e:f5, e:d5 mat, viazne na 1...Ve5! Zvodnosť 1.Ja4? hr. 2.Dc6(c5) mat, 1...S:e7 2.Jb6 mat, viazne na 1...V:h3! Zvodnosť 1.Jd3? hr. 2.Dc6(c5) mat, 1...V:h3 2.Je5 mat, viazne na 1...S:e7! Rieši 1.Jcd7 hr. 2.Dc6(c5) mat, 1...S:e7, V:h3, K:b5 2.Jb6, Je5, Da6 mat. Téma pokusov staroklasického razenia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Na poliach b6 a e5 sa striedajú hrozbové, variantové maty, ako i vyvrátenia zvodníkov (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Mária Bálintová, Š. M. Daxnera 1/69, 979 01 Rimavská Sobota.


Vzad <<  >> Vpred