Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(12. 2. 1992)


Problém č. 1090

Raimondas Senkus, Litva

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+7)

 


Problém č. 1091

Ivo Lebloch, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+2)

B. bPf2 na f4Kontrolná notácia: 1090: b. Kf8, Df1, Va5, Vg2, Se1, Sf7, Jb6, Jf3 (8), č. Kf6, Vc5, Sg4, Pc6, d6, e4, h6 (7) – mat 2. ťahom, 1091: b. Kd7, Dh1, Ja2, Jb5, Pe4, f2, f6 (7), č. Kb6, Pa6 (2) – mat 3. ťahom (pozícia A), ako aj po preložení bPf2 na f4 (pozícia B).

Po č. 1036 a 1066 je č. 1090 už treťou Senkusovou súťažnou skladbou nášho XXXIII medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek. Okrem zdanlivých hier 1...Sf5, Vf5 zaujme netradičný zvodník a úvodník. Po dvojťažkách č. 1034 a 1035 konkuruje Ivo Lebloch z Humenného aj v našom XXXIV. medzinárodnom skladateľskom turnaji trojťažiek vzdušnou skladbou č. 1091 z oblasti českej školy konštruovanej vo forme dvojníka. Koľko modelových matov sa vám podarí objaviť v jednotlivých pozíciách?

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou odmenou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1076 (Onkoud) zo 4. decembra 1991. Zdanlivé hry 1...Df3+, Dd5+ 2.S:f3, S:d5 mat. Zvodnosť 1.Db1? hr. 2.Kd2 mat, 1...Df3+, Dd5+ 2.Kd2, Ke2 mat, viazne na 1...S:c6! Rieši 1.Db3 hr. 2.Dh3 mat, 1...Df3+, Dd5+, Vh8, Dg2 2.D:f3, D:d5, V:h8, Ve1 mat. Excelentný úvodník (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Regulárne Z–32–26 v mereditke s pochybnou ekonómiou veži na ôsmom rade (B. Moravčík, Banská Bystrica). Konštrukčne dobre zvládnutá mereditka (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Katka Ondrišová, 053 03 Jablonov 219.

Riešenie problému č. 1077 (Grin a Kopajev) zo 4. decembra 1991. Viacerí riešitelia sa potkli na pokuse 1.S:f4?? V:b4!! 2.Sf3? Jf5! Rieši 1.Db5 hr. 2.Je4+ S:e4 3.Dc5 mat, 1...Sf5 2.Sf8+! K:e5 3.Jd7 mat, 1...Vf5 2.Je4+! K:e5 3.f4 mat, 1...Jf5 2.Jb7+! K:e5 3.Sg7 mat, 2...J:b7 3.Ve6 mat, 1...Ja:c6 2.D:c6+ J:c6 3.Ve6 mat. Tri efektné modelové maty v konštrukčne náročnej téme (M. Nemček, Vrútky). Veľmi vtipná a zaujímavá úloha (Ing. V. Adam, Bratislava). Na českú školu nevídane silný komplex figúr, využitie antiduálu a tri modelové maty s väzbami vytvárajú pre riešiteľa neobyčajný zážitok (B. Moravčík, Banská Bystrica). Kvalita úlohy odpovídá jménům obou autorů (Ing. J. Karel, Praha). Tri elegantné maty s väzbou v perfektnej konštrukcii (P. Durst, Levoča). Dynamická väzba troch čiernych figúr, vynútená súhrou bielych kameňov s vysokou estetickou pôsobnosťou (P. Filippi, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane Priska Gönczölová, Tržná č. 1, 946 03 Kolárovo.


Vzad <<  >> Vpred