Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 4. 12. 1991)


 

Problém č. 1076

Abdelaziz Onkoud, Maroko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+5)


Problém č. 1077

Alexandr Grin a

Viačeslav Kopajev, ZSSR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (11+10)Kontrolná notácia: 1076: b. Kd1, Db7, Ve8, Vg7, Sc6, Sf4, Pc2 (7), č. Kh1, De4, Vf8, Sa8, Pf5 (5) – mat 2. ťahom, 1077: b. Kh1, Df1, Ve5, Vh5, Sd5, Sh6, Jc5, Pb4, c6, f2, g2 (11), č. Kd6, Va4, Vf4, Sh7, Ja5, Jd4, Pa3, c7, e3, h4 (10) – mat 3. ťahom.

Maroko je síce členom FIDE od roku 1966 a zúčastnilo sa tiež na viacerých šachových olympiádach (najlepší výsledok dosiahlo roku 1984 – 37. miesto a najhorší roku 1986 – 61. miesto), no v kompozičnom šachu nemá takmer žiadnu tradíciu. Autor dvojťažky č. 1076 – Abdelaziz Onkoud je tak prvým africkým šachovým skladateľom, ktorý uverejnil originálnu šachovú skladbu v našej rubrike. Okrem tematickej zvodnosti a riešenia všimnite si v nej aj zdanlivé hry 1...Df3+ a 1...Dd5+. Spoluautor č. 1077 Alexandr Guľajev (18. 11. 1908) publikuje pod pseudonymom A. Grin. Celkove zložil vyše 600 skladieb – mnohé z nich podľa zásad českej školy úlohovej, pričom v albumoch FIDE získal už 73,5 bodu. V skladateľských súťažiach získal asi 300 vyznamenaní, z toho 82 prvých cien. Je autorom viacerých kníh o kompozičnom šachu, pričom za najlepšiu sa pokladá kniha Barulin, Guľajev, Isajev: 300 šachmatnych zadač (1933), ktorá je dnes už iba zberateľskou raritou. V dnešnej pôvodnej trojťažke (v spoluautorstve s V. Kopajevom) môžete nájsť tri modelové maty s využitím väzby troch rôznych figúr na poli f5, pričom nejde okamžité 1.Dc4? Ja:c6! Veríme, že sa vám obe skladby budú páčiť. Tešíme sa aj na vaše komentáre, z ktorých tie najvtipnejšie uvedieme pri uverejnení riešenia oboch skladieb.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou v hodnote 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1062 (Jerochin) z 16. októbra 1991. Zdanlivé hry 1...De5 2.Jf3 (A) mat, 1...Vf5 2.Je4 (B) mat. Zvodnosť 1.Da5+? De5 2.Je4 (B) mat, 1...Vf5 2.Jf3 (C) mat, 1...Sb5 2.Jh3 mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.Sd2+ De3 2.Jf3 (C) mat, 1...Vf4 2.Je4 (A) mat. Téma Z–32–42 (nie 43) spracovaná v nezvyčajnej forme. Aj pri nekonvenčnosti zvodníka a úvodníka úloha vynikla predvídavou hrou bielych jazdcov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Šachujúci zvodník a úvodník ospravedlňuje veľmi silná poloväzba, ktorej krotenie vyžaduje nezvyčajné prostriedky (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Viera Lengyelová, Ľ. Svobodu 8, 984 01 Lučenec.


Vzad <<  >> Vpred