Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(27. 11. 1991)


Problém č. 1074

Emile Chiasson, Kanada

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+4)


Problém č. 1075

Leonid Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+8)Kontrolná notácia: 1074: b. Kg2, Dh2, Va1, Vf1, Sd3, Sf6, Je1, Jf5 (8), č. Kd2, Se2, Pc4, g5 (4) – mat 2. ťahom, 1075: b. Kb4, Df2, Vd5, Sa7, Sc8, Jc7, Jd4, Pe2, e3, f4 (10), č. Ke4, Vd8, Sa8, Sh8, Jd7, Pe7, f5, g4 (8) – mat 2. ťahom.

V klasickej skladbe č. 1074 od neznámeho autora spoza "veľkej mláky" trochu prekáža, že pred úvodníkom nie sú na šachy bielemu kráľovi (1...S:f1+ a 1...Sf3+) pripravené maty, čo dosť prezrádza riešenie. Lotyšský autor, žijúci v hlavnom meste Rige, pracuje v č. 1075 s tematickou zvodnosťou, v ktorej si všimnite aj hrozbu. Tematická je tiež hrozba riešenia, ktorá sa vo zvodnosti objaví ako mat. Sme zvedaví, ako sa vám obe skladby páčili.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1060 (Vokál) z 9. októbra 1991. Pokusy 1.c4?, c3?, g4? viaznu postupne na 1...J:e8!, De7!, g:h4! Rieši 1.g3 hrozí 2.Jg2 mat, 1...J:e8 2.Jc4 mat, 1...De7 2.S:d4 mat, 1...g:h4 2.D:f4 mat, 1...f3 2.D:g5 mat. Pekná kombinácia obrán proti hrozbe (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Pokusy, ktoré obsahujú branie e. p., to však priamu väzbu na riešenie ani nemôže mať (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Svetlana Maťašová, ul. SNP č. 307, 087 01 Giraltovce.

Riešenie problému č. 1061 (Vokál) z 9. októbra 1991. Po správnom úvodníku 1.Jg3 hrozí batériový mat 2.Jce2+ Kd5 3.Jf4 mat, pričom biela batéria dáma–jazdec je využitá ešte dvakrát: 1...S:e6 2.Jd1+ Kd5 3.Je3 mat, 1...Sg5 2.J:b5+ Kd5 3.Jc7 mat. Iné obrany sú netematické, a preto prípadné duály nie sú závažne. Pekné je obsadzovanie polí f4 a e3 bielym Jc3 po druhých ťahoch bieleho (M. Svrček ml., Martin). Motivačne dosť zaujme využitie batérie s následnou bielou ekonómiou, nutne však asociuje existenciu ďalšej fázy so zámenou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Jozef Majerčák, Pradiareň 2, 060 01 Kežmarok.

* Prvým zberateľom mansúb (predchodca moderného šachového problému) bol arabský šachový majster al–Ádli, ktorý do roku 847 bol aj najlepším svetovým hráčom. Vtedy pred zrakom chálifa al–Mutavakkila prehral zápas s az–Rázím. V roku 850 napísal knihu Kitáb aš–šatrandž.


Vzad <<  >> Vpred