Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 5. 2. 1992)


Problém č. 1088

Pavel Kondratev, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+7)


Problém č. 1089

Bengt Ingre, Švédsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+9)Kontrolná notácia: 1088: b. Kg8, Dh1, Vc6, Vd4, Sd5, Sf2, Pc5, e4, h3, h4 (10), č. Kf4, Va3, Sb3, Je5, Pc7, f5, g7 (7) – mat 2. ťahom, 1089: b. Kh1, Dd1, Sf2, Je4, Jg4, Ph2 (6), č. Kf1, Ve8, Vg8, Se1, Jf7, Pa2, c3, d2, f4 (9) – mat 3. ťahom.

V klasickej skladbe č. 1088 od chabarovského autora nájdete batériové maty. V strategickej trojťažke č. 1089 zaujmú dva symetrické varianty s využitím škodlivého motívu prerušenia.

Riešenie zašlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou v hodnote 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1073 (Paslack) z 20. novembra 1991. Zvodnosť 1.Vb3? hr. 2.J:b5 mat a 2.J:e6 mat, 1...Vb3, Sb3 2.J:e6, J:b5 mat, viazne na 1...f3! Rieši 1.Sf3 hr. 2.D:c3 mat, 1...Vb3, Sb3, V:f3, Sc4, b4 2.J:e6, J:b5, J:f3, D:b6, Jb5 mat. Poučná skladba (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Zámena témy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Materiálu veľa a výsledok malý (M. Nemček, Vrútky). Zaujímavá zvodnosť (S. Maťašová, Giraltovce). Pôsobivá skladba (M. Svrček ml., Martin). Ukážkové využitie škodlivého motívu prerušovania línií čiernych kameňov (P. Filippi, Bratislava). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Zdeněk Pek, Krásnohorská 20, 851 07 Bratislava.

Riešenie problému č. 1074 (Chiasson) z 27. novembra 1991. Ako správne upozornili viacerí riešitelia, pred úvodníkom sú na šachy bielemu kráľovi 1...Sf3+ a 1...S:f1+ pripravené 2.K:f3 mat a 2.K:f1 mat. Vyčkávací ťah však neexistuje, a preto po správnom úvodníku 1.Dd6 tempo, sa maty zo zdanlivých hier zamenia: 1...Sf3+, S:f1+ 2.J:f3, S:f1 mat (1...Sg4 (h5, d1), S:d3, c:d3, c3, g4 2.S:c4, Vf2, Db4, S:g5, Df4 mat). Zámena dvoch matov na šachy bielemu kráľovi (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Vincent Goga, 951 45 Dolné Lefantovce 43.

Riešenie problému č. 1075 (Ulanov) z 27. novembra 1991. Zvodnosť 1.Jcb5? hr. 2.Jc3 mat, 1...Kd5 2.Dg2 mat, viazne na 1...V:c8! Rieši 1.Jdb5 hr. 2.Dg2 mat, 1...Je5 2.Jc3 mat. Prostá zámena funkcií ťahov Dg2 a Jc3, no vadí pochybná identita ťahu Jc3, ktorý je vždy vykonaný iným jazdcom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Síce modernejšie ako č. 1074, ale nekládol by som ho vyššie (M. Nemček, Vrútky). Vtipná myšlienka s ľahkým úvodníkom (P. Filippi, Bratislava). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Štefan Todek, Družby 16, 974 01 Banská Bystrica.


Vzad <<  >> Vpred