Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(29. 1. 1992)


 

Problém č. 1086

Alexandr Pankratiev, Kazachstan

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+11)


Problém č. 1087

Zoltán Labai a

Ing. arch. Peter Gvozdják, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (12+10)Kontrolná notácia: 1086: b. Kb5, Df2, Va4, Vh5, Sd4, Jd1, Jd7 (7), č. Kd5, Vf3, Vg2, Sd8, Je4, Pb6, d6, e3, e5, e6, h3 (11) – mat 2. ťahom, 1087: b. Kh2, Dc6, Vb1, Vg3, Sa4, Sf8, Ja8, Jd4, Pc2, c5, d2, d6 (12), č. Kc4, Da7, Vb4, Sa2, Sh8, Jd1, Je6, Pa5, b7, g5 (10) – mat 3. ťahom.

V č. 1086 spracoval kazašský autor žijúci v Karagande typickú tému pokusov. Vo výbornej trojťažke č. 1087 od dvojice našich popredných slovenských šachových skladateľov si všimnite predovšetkým zdanlivé hry 1...J:d4 2.Vc3+ J:c3 3.d3 mat a 1...S:d4 2.V:b4+ a:b4 3.Sb5 mat, 2...K:b4 3.Db5 mat. Čo sa stane po správnom úvodníku už ponecháme na našich riešiteľov.

Riešenie pošlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1071 (Kuligin) z 13. novembra 1991. Rieši 1.h3 hr. 2.Dg8+ K:f5 3.Dg4 mat, 1...Kd5 2.Dc4+ K:c4 3.Je5 mat, 1...Kf7 2.Dg8+ K:g8 3.Jh6 mat, 1...h5 2.Dg6+ Kd5 3.Je5 mat. Pekná, ale aj ťažká trojťažka – dala mi zabrať (Z. Križan, Lučenec). Kvalitný úvodník vedie k štyrom cenným hrám (P. Filippi, Bratislava). Prekrásna úloha (V. Hagara, Trnava). Modelové maty s využitím zmien líniovej pôsobnosti – najmä dámy – hrozí však predchodca skôr u nečeských autorov, tvoriacich v štýle českej školy úlohovej (B. Moravčík, Banská Bystrica). Štyri modelové maty, jeden krajší než druhý (P. Horňák, Poběžovice). Veľmi pekné obete dámy na vytvorenie matovej pasce (A. Hagara, Trnava). Figliarsky tichý úvodník a šikovné obete dámy pikantne skrášľujú obsahovú náplň problému (M. Svrček ml., Martin). Čierna armáda sa len bezmocne prizerá, ako si biela dáma robí s čiernym kráľom čo chce (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Milan Barboriak, Mierova 31, 984 01 Lučenec.

Riešenie problému č. 1072 (Bakcsi) z 20. novembra 1991. Zvodník 1.Dh3? (A) hr. 2.V:e5 (B) mat, 1...K:e4, f3 2.Dd3, D:f3 mat, viazne na 1...J:f6! Rieši 1.f3 hr. 2.f:g4 mat, 1...Jg~, J:f6!, Jd6+ 2.V:e5 (B), Dh3 (A), J:d6 mat. Len záblesky cyklických efektov (M. Nemček, Vrútky). Nenápadný zvodník a úvodník (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Okrem avizovanej zámeny funkcie ťahov "polokissovského" charakteru ešte technicky veľmi zaujímavá voľná zámena typu Z–22–44. Pre autora typická vysoká originalita nie v množstve tematiky, ale v spôsobe jej vyjadrenia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Najslabší kameň s najsilnejším úderom v úvodníku (P. Filippi, Bratislava). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Milan Kinče, Dózsova 15, 949 06 Nitra–Hrnčiarovce.


Vzad <<  >> Vpred