Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(22. 1. 1992)


Problém č. 1084

Šamir Čobanian, Arménsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+9)


Problém č. 1085

Fiodor Kapustin, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+5)Kontrolná notácia: 1084: b. Kh3, Vg6, Vh4, Sa5, Jc3, Jg5, Pc6, c7, e3, e5 (10), č. Kc5, Db1, Vb7, Sb5, Sc1, Pa4, a6, b2, d3 (9) – mat 2. ťahom, 1085: b. Kg8, Da7, Vc5, Vh4, Se6, Jb1, Pb5, c2 (8), č. Ka4, Db4, Ja5, Pb2, g4 (5) – mat 3. ťahom.

V č. 1084 si okrem riešenia všimnite aj hrozbu v dvoch tematických zvodnostiach. V strategickej trojťažke č. 1085 sú zaujímavé batériové maty s využitím väzby čiernych kameňov.

Riešenie zašlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou v hodnote 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1069 (Sobek) zo 6. novembra 1991. Rieši výborný prvý ťah 1.Dg1 hr. 2.Df1+ K:d5 3.c4 mat, 1...K:b5 2.Sd3+ Ka5 3.Sb6 mat, 1...K:d5 2.Dh1+ Kc4 3.Ja3 mat (1...S:b5 2.Sb6 K:d5 3.Db5 mat). Dobrý úvodník a tri modelové maty (M. Nemček, Vrútky). Krásna a veľmi ťažká trojťažka – len také vyberajte (Z. Križan, Lučenec). Bežné tri modelové maty s viacerými statickými čiernymi kameňmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Ukážka práce s hrozbou pri pestrom počte modelových matov (P. Filippi, Bratislava). Výborná a zaujímavá úloha (Ing. V. Adam, Bratislava). Pekná skladba, ktorá svedčí o veľkej skúsenosti autora (S. Maťašová, Giraltovce). Skladba vhodná do učebnice šachovej techniky (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Zoltán Kováč, Bašta č. VII., 945 01 Komárno.

Riešenie problému č. 1070 (Kuligin) z 13. novembra 1991. Zvodnosť 1.Vd6? hr. 2.Se5(h6) mat, 1...V:d6, Vb5, Va5(Jf3), S:d6, Vg3 2.Se5, Je2, Jh3, S:h6, f:g3 mat, viazne na 1...Jf5! Zvodnosť 1.Vd5? hr. 2.D:h4 mat, 1...Vh3, Vg3, Se2(c8), Se5 2.Jh3, f:g3, Je2, Se5 mat, viazne na 1...Vg6! Zvodnosť 1.Vd4(e8)? hr. 2.V:e4 mat, 1...Sd3, Sb7, Va4, Vb4, f5, Vd3, Ve3 2.Jh3, Je2, Jh3, Sh6, Dh4, Je2, f:e3 mat, viazne na 1...Ve6! Zvodnosť 1.Vd3? hr. 2.Je2(h3) mat, 1...Vd3, Sd3 2.Je2, Jh3 mat, viazne na 1...e:d3! Rieši 1.Sd3 hr. 2.Je2(h3) mat, 1...Vd3, Sd3, e:d3 2.Je2, Jh3, Vd4 mat. Bohatý zápis obsahu, ale absolútne nedodržiavanie antiduálového princípu úplne vylučuje existenciu zámien hier, ide len o zámeny funkcií a rozloženie jednej fázy do viacerých (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nowotny na d3 a d6 a niektoré zámeny funkcie ťahov. Riešenie je však najslabšou fázou (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Alojz Filo, ul. SNP 1053, 018 61 Beluša.


Vzad <<  >> Vpred