Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 4. 3. 1992)


Problém č. 1096

Ján Janočko, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+9)


Problém č. 1097

Jurij Ljaljuškin, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: 1096: b. Kb7, Dh8, Vd8, Sh2, Sh5, Jc8, Je5, Pb3, b4, f2, h7 (11), č. Kd5, Vg2, Jb5, Jc7, Pa7, d3, d4, d6, f5 (9) – mat 2. ťahom, 1097: b. Kc7, Dc1, Ja3, Pc2 (4), č. Kc5, Pd4 (2) – mat 3. ťahom.

V č. 1096 si okrem tematickej zvodnosti a riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...Ke4, Ke6. V miniatúrnej trojťažke č. 1097 sa môžete "potknúť" na troch zaujímavých pokusoch.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1082 (Mihalčo) z 15. januára 1992. Zvodnosť 1.Jeg4? hr. 2.De6 mat, 1...V:g4+, Vd7, Ve7, Jf3, Je2+, Vb5 2.V:g4, J:f6, J:f6, Ve2, V:e2, S:d3 mat, viazne na 1...Va5! Zvodnosť 1.J:d3? hr. 2.De6 mat, 1...V:d3+, Vb5, Vd7, Ve7 2.S:d3, Jc5, V:g4, V:g4 mat, viazne na 1...Va5! Rieši 1.Jd7 hr. 2.Jc5 mat a 2.J:f6 mat, 1...V:b8, V:d7, V:c6, Je2+ 2.S:d3, V:g4, D:c6 mat. K dvom známym fázam pridal autor tretiu, no za cenu troch čiernych veží (M. Nemček, Vrútky). Hybrid s prvkami zámen obrán, voľnej zámeny i zámeny funkcií v klasickom vyhotovení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Takto si predstavujem modernú dvojťažku (E. Polák, Trenčianska Teplá). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Pavol Szigeti, Saratovské námestie 7, 940 62 Nové Zámky.

Riešenie problému č. 1083 (Mihalčo) z 15. januára 1992. Po úvodníku 1.Jf4 b6 (hrozí) 2.Df7! a 3.Jg6 mat, ešte štyri tematické varianty (tiché druhé ťahy bielou dámou): 1...Va1 2.Db1 g6 3.Db2 mat, 1...Va2 2.Dc2 g6 3.Dc3 mat, 1...Va4 2.De4 g6 3.De5 mat, 1...Va5 2.Df5 g6 3.Df6 mat a doplnkový variant 1...Jd7 2.Jh5 a 3.D:g7 mat. Násobnosť kombinácie je umožnená syntézou tichej hrozby a povinnosti čierneho brániť sa súčasne proti hrozbe (B. Moravčík, Banská Bystrica). Učebnicová skladba (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Nezložitý "koncert" bielej dámy (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Emanuel Polák, Základná škola v Trenčianskej Teplej, 914 01 Trenčianska Teplá.

Riešenie problému č. 1084 (Čobanian) z 22. januára 1992. Zvodnosť 1.Vd6? hr. 2.Je6 (A) mat, 1...Sc4 2.Jge4 (B) mat, viazne na 1...Da2! Zvodnosť 1.Vb4? hr. 2.Jge4 (B) mat, 1...S:c6 2.Je6 (A) mat, viazne na 1...d2! Rieši 1.c8J hr. 2.Sb4 mat, 1...Sc4, S:c6 2.Jge4 (B), Je6 (A) mat. Známy mechanizmus, ktorý bol už použitý i bez symetrie (M. Nemček, Vrútky). Obsah má niekoľko nedostatkov, najmä neexistenciu vzájomného vylučovania matov medzi fázami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Alexander Martinček, Bernolákova 11, 941 11 Palárikovo.


Vzad <<  >> Vpred