Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(15. 1. 1992)


Problém č. 1082

Ing. Oto Mihalčo, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+9)


Problém č. 1083

Ing. Oto Mihalčo, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+8)Kontrolná notácia: 1082: b. Kg3, Dc8, Vd2, Vg8, Sb1, Sb8, Je5, Jh6, Pc4, c6, f2, f5 (12), č. Ke4, Va6, Vb3, Vg7, Jg1, Pd3, d4, f6, g4 (9) – mat 2. ťahom, 1083: b. Kh3, Dg6, Sg8, Je2, Pe6, h7 (6), č. Kh8, Va7, Jb8, Pb3, b7, c6, e3, g7 (8) – mat 3. ťahom.

Ing. Oto Mihalčo (1. 12. 1957) žijúci v Košiciach uverejnil doteraz už 168 skladieb (najmä dvojťažiek, štúdií a samomatov) a dovedna získal 26 vyznamenaní – z toho 7 cien (3 prvé). V č. 1082 (s tromi čiernymi vežami – tzv. legálnosť 2. stupňa – jedna z nich vznikla premenou čierneho pešiaka) nájdete spracovanú Rudenkovu tému so zámenou obrán a matov. V zaujímavej trojťažke č. 1083 možno objaviť tému B2 zo 4. WCCT (World Chess Composition Tournament) – vrcholná skladateľská súťaž medzinárodných družstiev.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1067 (Senkus) z 30. októbra 1991. Rieši 1.Db2 hr. 2.Db5+ Kd8 3.S:e7 mat, 1...Sg5 2.Sc6+ K:c6 3.Je5 mat, 2...Kd8 3.Jf4 mat, 1...Vg5 2.S:e6 K:e6 3.Jf4 mat, 2...Kd8 3.Je5 mat, 1...g5 2.Je5+ Kd8 3.Se4 mat, 1...D:b7 2.D:b7+ Kd8 3.Dc7 mat, 1...Da6 2.J:c5 Kd8 3.S:e7 mat, 1...Db6 2.D:b6 V:d5 3.Dc7 mat. Veľmi pekná úloha s univerzálnym využitím figúr (Ing. V. Adam, Bratislava). V tematických variantoch skôr "dvojťažka s predohrou" (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Milan Nemček, Švermova 5, 036 07 Vrútky.

Riešenie problému č. 1068 (Arčakov) zo 6. novembra 1991. Zvodnosť 1.Vc3? (A) hr. 2.J:c6 mat, 1...V:c3, f2 2.Jd6, Db1 mat, viazne na 1...Ve6! Zvodnosť 1.Vd2? (B) hr. 2.J:c6 mat, 1...Ve6, Dd2 2.Db1, J:g3 mat, viazne na 1...f2! Rieši 1.Db1 hr. 2.Jc6 mat, 1...Ve6, f2 2.Vd2 (B), Vc3 (A) mat. Zámena 1. a 2. ťahov s paradoxálnymi efektmi, ale v spojení s dvoma batériami ponúka veľké riziko predchodcovstva buď v celku, alebo v častiach (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Soňa Timková, Palárikova 11, 052 01 Spišská Nová Ves.

* Piate číslo Slovenského šachu uverejňuje podrobný rejting našich najlepších šachových hráčov. Poradie prvej dvadsiatky mužov je nasledujúce: 1. Ftáčnik 2575, 2.–3. Smejkal a Štohl 2555, 4. Mokrý 2525, 5. Meduna 2500, 6.–7. Hába a Jansa 2485, 8. Pavel Blatný 2480, 9.–10. Pekárek a Plachetka 2470, 11.–12. Filip a Lanč 2465, 13.–14. Gažík a Hráček 2455, 15.–16. Hausner a Vokáč 2440, 17.–19. Gross Nunn a Prandstetter 2430, 20. Rašík 2420.


Vzad <<  >> Vpred