Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(30. 10. 1991)


Problém č. 1066

Raimondas Senkus, Litva

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+8)


Problém č. 1067

Raimondas Senkus, Litva

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (11+11)Kontrolná notácia: 1066: b. Ke7, Dg8, Ve1, Vg4, Sa7, Sd7, Jc4, Je6 (8), č. Kd5, De3, Vb3, Vd1, Pa6, b4, b7, g6 (8) – mat 2. ťahom, 1067: b. Kf8, Da1, Vd1, Sd5, Sh4, Jd3, Je8, Pa4, b7, f7, g4 (11), č. Kd7, Da7, Vh5, Sh6, Sh7, Pa5, c5, e6, e7, g6, g7 (11) – mat 3. ťahom.

Po č. 1036 a 1037 zo 17. júla 1991 konkuruje dnes v našich medzinárodných skladateľských turnajoch dvojťažiek a trojťažiek známy litovský autor ďalšími dvoma skladbami. V č. 1066 si okrem riešenia a dvoch tematických zvodností nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...Dg5+, Dc5+, D:e6+. V strategickej trojťažke č. 1067 zaujme Grimshawova téma (vzájomné prerušenie čVh5 a čSh6 na poli g5).

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou v hodnote 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1052 (Skubák) z 11. septembra 1991. Zvodnosť 1.Dc5? hrozí 2.Sd7 (A) mat, 1...d:e4 2.Jg5 (B) mat, viazne na 1...Jf8! Rieši 1.Dd4 hrozí 2.Jg5 (B) mat, 1...d:e4 2.Sd7 (A) mat. Chutná skladbička (V. Trangoš, Banská Bystrica). Zaujímavé, ale řešitelsky lehké (Ing. J. Karel, Praha). Recipročná zámena funkcií s využitím ohniskového efektu ťahu 1...d:e4 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jednoduchá úloha (Ing. V. Adam, Bratislava). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Martin Berko, Palárikova 11, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 1053 (Fomičev) z 11. septembra 1991. Po správnom úvodníku 1.Dd5 hr. 2.De5+ d:e5 3.f:g5 mat a 2.D:d6 a 3.De5(e7) mat, sa rozpúta na šachovnici nekompromisný boj: 1...J:f7 (Jh3, Jh7) 2.D:e6+! K:e6 3.V:d6 mat, 1...J:f4 2.Se7+! K:e7 3.D:d6 mat, 2...Kg7 3.f8D(S) mat, 1...f2 2.De5+! d:e5 3.f:g5 mat. Problém hľadania riešenia – nakoniec pointa bola v obetiach (V. Trangoš, Banská Bystrica). Veľmi zaujímavý problém (Ing. V. Adam, Bratislava). Řešitelsky zajímavá práce, ale při dvou hrozbách se těžko hledali účinné obrany (Ing. J. Karel, Praha). V "krajšej" hrozbe a prvom variante využitie obete a väzby, kým v druhom vylákanie čierneho kráľa z jazdného krytu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Ján Dulla, Hodžova 12/26, 036 01 Martin.

* Svetový rekord v hre naslepo drží dodnes maďarský veľmajster János Flesch (30. 9. 1933 – 9. 12. 1983), ktorý utvoril v roku 1960 v Budapešti, kde hral 13 hodín proti 52 súperom, 31 partií vyhral, 18 remizoval a 3 prehral. Zahynul vo veku 50 rokov pri autohavárii.


Vzad <<  >> Vpred