Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(11. 9. 1991)


Problém č. 1052

Ján Skubák, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+8)


Problém č. 1053

Ing. Jevgenij Fomičev, ZSSR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+12)Kontrolná notácia: 1052: b. Kg7, Df2, Vd8, Sb5, Jb3, Jf3, Pe4 (7), č. Ke6, Vc1, Vd1, Jg6, Pa7, d5, e7, f4 (8) – mat 2. ťahom, 1053: b. Kh4, Da2, Vc6, Sf8, Sg8, Pf4, f7 (7), č. Kf6, Vb4, Sb7, Sh8, Je6, Jg5, Pd4, d6, e4, f3, f5, g6 (12) – mat 3. ťahom.

V č. 1052 od mladého topoľčianskeho autora sa hrozba tematickej zvodnosti a riešenia objaví ako mat v jednej z fáz po rovnakej obrane. Zaujímavá je trojťažka č. 1053, ktorá má jedinú chybu krásy: dvojitú hrozbu. Kompletné riešenie je pre riešiteľov zákuskom, ale zároveň aj tvrdým orieškom.

Riešenie zašlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1038 (Gamza) z 24. júla 1991. Skladbu rieši prekvapujúci úvodník 1.Da2 hr. 2.Ve3 mat, 1...Kc4+, Ke6, Ke4, Sd~ 2.Vf3, Vb7, Dg2, Vb4 mat. Zaujímavý súboj vo vzájomnom šachovaní v prvých dvoch variantoch (V. Trangoš, Banská Bystrica). Klasická skladba so špičkovým úvodníkom (J. Janočko, Humenné). Klasická úloha pripomínajúca dielo amerického šachového skladateľa Sama Loyda (M. Jurkovský, Prešov). Biely dá čiernemu kráľovi krídla, aby mu ich vzápätí pristrihol. Ľahké figúry tvoria komparz trom hlavným aktérom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Otto Piszton, B. Nemcovej 2, 940 75 Nové Zámky.

Riešenie problému č. 1039 (Žebenev) z 24. júla 1991. "Biely na ťahu": 1...b3, Jb~, Jc6!, Jf~, g6 2.c4, Da8, De6, Vd4, Jf6 mat. Vyčkávací ťah však neexistuje, a preto po úvodníku 1.Db5 tempo sa prvé štyri maty zo zdanlivých hier zamenia: 1...b3, Jb~, Jc6!, Jf~, g6, K:e4 2.Jc3, Db7, Dc4, Ve5, Jf6, Dd3 mat. Skladateľský skvost – perfektný mechanizmus bielych figúr (M. Jurkovský, Prešov). Vždyť i ta klasika je docela zajimavá (Ing. J. Karel, Praha). Veľmi pekný a perfektne premyslený problém – takéto úlohy je radosť riešiť (Ing. V. Adam, Bratislava). Obe sklady boli O.K. (M. Svrček ml., Martin). Pekné, i keď na riešenie nie príliš náročné dvojťažky (A. Hagara, Trnava). Dnes už klasická téma, ktorej zlatý vek bol pred polstoročím (B. Moravčík, Banská Bystrica). Oba problémy pripomínajú starú ruskú romancu (V. Vavrušová, Trenčín). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ján Janočko, Puškinova 1716/5, 066 01 Humenné.


Vzad <<  >> Vpred