Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(18. 9. 1991)


Problém č. 1054

Thomas Taverner, Veľká Británia

I. cena

Yenowine News 1889

Mat 2. ťahom (10+6)


 

Problém č. 1055

Arnoldo Ellerman, Argentína

To Mat 1958

Mat 2. ťahom (7+7)Kontrolná notácia: 1054: b. Kf3, Dh2, Ve1, Ve4, Sg1, Sh1, Ja2, Pc2, d2, e6 (10), č. Kd5, Sa5, Jb6, Pc6, d7, f6 (6) – mat 2. ťahom, 1055: b. Ka3, Db3, Va4, Vb6, Sc5, Jd5, Jh4 (7), č. Ke5, Dh3, Sb1, Jg2, Pc3, e7, f7 (7) – mat 2. ťahom.

Po 22–ročnej prestávke v medzištátnych zápasoch bol s menším oneskorením vypísaný zápas ČSFR – Izrael v kompozičnom šachu v dvoch oddeleniach: 1. Dvojťažky (rozhodca Henk le Grand, Holandsko): Jeden, alebo viac matov, v ktorých biely zacloní vlastnú figúru. Obe dnešné reprodukcie sú príkladom na túto tému. Že je veľmi stará dokazuje č. 1054 od popredného predstaviteľa anglickej školy Thomasa Tavernera (1856–1928), ktorý túto tému spracoval už pred 102 rokmi v štyroch variantoch. Arnoldo Ellerman (1893–1969) pracuje v č. 1055 už so zdanlivými hrami 1...e6 2.Sd6 mat (zaclonenie bVb6 je umožnené blokovaním poľa e6), 1...Se4 2.Sd4 mat (zaclonenie bVa4 je umožnené blokovaním poľa e4). Po správnom úvodníku vyjdú oba predúvodníkové maty po iných obranách (zámena obrán), pričom opäť biely zacloní vlastnú figúru. 2. Pomocné maty druhým ťahom (rozhodca Fadil Abdurahmanović, Juhoslávia). V základnej pozícii existuje väzba. Viažuca figúra opustí väzbové usporiadanie a vytvorí inú väzbu. Biely využije v mate prinajmenšom dvojitú väzbu. Odporúčajú sa dve fázy. Je možné, že pomocný mat druhým ťahom na túto tému dodnes neexistuje (ak by nám niektorí čitatelia poskytli reprodukovaný príklad, radi ho uverejníme), a preto uvádzame v kontrolnej notácii len rozhodcovu schému: b. Ke8, Ve7, Sg5, Jh2 (4), č. Kd2, De3, Vf1, Vf2, Jd1 (5) – pomocný mat 2. ťahom s nasledujúcim riešením: 1.Ke1 Sh4! (viažuca figúra – bSg5 – opustila väzbu čDe3 a vytvorila novú väzbu čVf2) 2.De2 Jf3 mat (s využitím väzby čVf2 a čDe2). Každá strana do každého oddelenia môže poslať najviac 12 skladieb (od jedného autora maximálne po dve skladby v oboch oddeleniach) a vo výsledku bude uverejnených v bodovom poradí najlepších šesť skladieb oboch strán. Celkový výsledok zápasu bude stanovený súčtom bodov z oboch oddelení. Skladby treba posielať najneskôr do 29. februára 1992 na adresu kapitána nášho družstva (Ing. Bedrich Formánek, Zimná 2, 821 02 Bratislava), pričom oficiálnou zasielacou lehotou pre organizátora súťaže A. Koldijka z Holandska je dátum 31. marec 1992.

Riešenie problémov č. 1054 a 1055 pošlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.


Vzad <<  >> Vpred