Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(25. 9. 1991)


Problém č. 1056

Alain Godbout, Kanada

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+7)


Problém č. 1057

A. V. Sazonov, ZSSR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+2)Kontrolná notácia: 1056: b. Kg2, Dh5, Sa2, Sg1, Je6, Jf4 (6), č. Ke4, Jd2, Je7, Pe5, g3, h6, h7 (7) – mat 2. ťahom, 1057: b. Kd7, Dd8, Se7, Pe2, e4, h6 (6), č. Ke5, Pe3 (2) – mat 3. ťahom.

V zaujímavom, a pre nás hlavne prekvapujúcom príspevku z ďalekej Kanady, si najskôr všimnite zdanlivé hry 1...Je~, Jd~ 2.Sd5, Sb1 mat. Ako sa tieto maty zamenia po správnom úvodníku? V trojťahovej "skorominiatúrke" od známeho moskovského autora nájdete niekoľko pokusov, ktoré budú vyplývať z hľadaného riešenia.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1040 (Sarkic) z 31. júla 1991. Zvodnosť 1.Df2? tempo, 1...Dd6+, Vb5, Kb5 2.Dd4, De1, D:c5 mat, viazne na 1...Jc8! Zvodnosť 1.Df4? tempo, 1...Dd6+, Vb5, Jb5, Kb5 2.Dd2, Dd2, S:c5, Db8 mat, viazne na 1...Jc8! Rieši 1.Df7 hr. 2.Dc4 mat, 1...Dd6+, Vb5, Kb5 2.Jd3, V:a4, Db7 mat. Zagorujko s doplnenou zámenou matu po 1...Vb5 s využitím väzby dámy v niektorých variantoch (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Eduard Petheš, I. Vansovej 8, 940 01 Nové Zámky.

Riešenie problému č. 1041 (Ustjancev a Lebedkin) z 31. júla 1991. Nejde 1.Sc3? hr. 2.Kb2+ d5 3.S:d5 mat, pre 1...d5! 2.Kb2? V:c2+! a ani 1.Sb4? hr. 2.Ka3+ d5 3.S:d5 mat, pre 1...Je5! Rieši iba 1.Kc4 hr. 2.Kb5+ d5 3.S:d5 mat, 1...Je5+ 2.Kd4+ Jc4+ 3.De5 mat, 1...Jd6+ 2.Kc5+ Jc4+ 3.Dd6 mat, 1...d5+ 2.e:d5+ Kf5 3.Df4 mat. Veľmi pekná úloha s ešte krajším riešením (A. Hagara, Trnava). Nádherná skladba! A priznám sa, že mi dala zabrať (A. Špánik, Rajec). Lahôdka pre labužníkov (Z. Vicén, Stará Bystrica). Vynikajúca úloha s nečakaným úvodníkom a s perfektným zvýraznením hry bieleho kráľa (Ing. V. Adam, Bratislava). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Martin Hyčko, Tichá ul. č. 4, 811 02 Bratislava.

Riešenie problému č. 1042 (Mlynka) z 7. augusta 1991. Pozícia A: Zvodnosť 1.Sd4? hr. 2.Jd2 (A) mat, 1...Df4 (a), Sa5 (b) 2.Jc3 (B), Jg5 (D) mat, viazne na 1...Jb3! Rieši 1.Se3 hr. 2.Jc3 (B) mat, 1...Sa5 (b), De5 (c) 2.Jf6 (C), Jd2 (A) mat. Pozícia B: Zvodnosť 1.Se3? hr. 2.Jf6 (C) mat, 1...De5 (c), Sd8 (d) 2.Jg5 (D), Jc3 (B) mat, viazne na 1...Dd6! Rieši 1.Sd4! hr. 2.Jg5 (D) mat, 1...Sd8 (d), Df4 (a) 2.Jd2 (A), Jf6 (C) mat. V každej zo štyroch fáz si udržujú rôzne funkcie tri zo štyroch matov, pričom determinácia je určená rôznou polohou troch (bSf2, čDh2 a čSd8) tematických figúr (B. Moravčík, Banská Bystrica). Na riešenie veľmi ľahká skladba (Ing. V. Adam, Bratislava). Dômyselná skladba (V. Trangoš, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Anton Hagara, M. Uhra 26, 917 08 Trnava.


Vzad <<  >> Vpred