Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 7. 8. 1991)


 

Problém č. 1042

Prof. Karol Mlynka, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+7)


Problém č. 1043

Ing. Vladimír Kos, ČSFR

2. čestné uznanie

Allround turnaj 1970

Mat 3. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 1042: b. Kc4, Vd3, Sf2, Sg4, Jd5, Jf3, Pf5 (7), č. Ke4, Dh2, Sd8, Ja1, Jg2, Pc5, h4 (7) – mat 2. ťahom (pozícia A), ako aj po preložení čSd8 na a5 (pozícia B), 1043: b. Kb8, Db6, Va3, Sc5, Jc2, Pd3, f5 (7), č. Kd5, Vb2, Ve1, Sh6, Jb5, Pe3, f6, g3, g5, g6 (10) – mat 3. ťahom.

Prof. Karolovi Mlynkovi – rozhodcovi nášho XXXIV. medzinárodného skladateľského turnaja trojťažiek Práca 1991–92 sme venovali rubriku 19. júna 1991. Dnes sa našim čitateľom predstavuje originálnym príspevkom do XXXIII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek Práca 1991–92. Je konštruovaný vo forme dvojníka, pričom každá pozícia má aj tematickú zvodnosť (celkove štyri fázy). Všimnite si aj hrozbu vo všetkých fázach, ktorá sa objaví vždy v inej fáze aj ako mat. Č. 1043 sa umiestnilo v Albume FIDE 1968–70, ale bolo zaradené aj do sympatickej zbierky vlastných skladieb, ktorú pod názvom Výber šachových skladeb vydal popredný brnenský šachový skladateľ – Ing. Vladimír Kos (20. 6. 1928). Brožúrka má 36 strán, 123 číslovaných problémov, jeden venovaný originál. Stojí 10 Kčs a vyšla v mikronáklade 300 kusov. Vo vybranej skladbe č. 1043 nájdete štyri modelové maty.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou v hodnote 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1027 (Valuška) z 12. júna 1991. Zdanlivá hra 1...K:b2 2.Ja4+ Kc2 3.Vc3 mat. Zvodnosť 1.V1a2? tempo, 1...Kc1 2.Jd3+ Kb1 3.Vb2 mat, viazne na 1...Kb1! Rieši 1.Va4 tempo, 1...Kb3 2.0-0-0 Kc3 3.Vd3 mat, 1...K:b2 2.Kd2 Kb3 3.Vb1 mat, 1...Kc3 2.0-0-0 Kb3 3.Vd3 mat. Precízne konštruovaná trojťažka s echovými matmi. Vydarená mereditka (V. Trangoš, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Oto Mihalčo, Cyprusová 1, 040 00 Košice.

Riešenie problému č. 1028 (Mlynka) z 19. júna 1991. Zvodnosť 1.D:e6? tempo, 1...K:c5 2.D:e7 mat, 1...Ka3 2.Db3 mat, viazne na 1...b:a6! Zvodnosť 1.Jb1? tempo, 1...Ka4 2.Sc6 mat, 1...Kb5 2.Sd3 mat, viazne na 1...b:a6! Rieši 1.J:b7 tempo, 1...Kc4 2.Sd5 mat, 1...Kb3 2.Sc2 mat. Rozhodca turnaja Pravda 1966, Ing. Ivan Tatranský napísal tento komentár: "Konštrukčne elegantne komponovaná úloha, v ktorej sa autorovi podarilo dosiahnuť v zriedkavo spracovávanej a obťažnej schéme pôsobivý účinok, spočívajúci vo vnútornej jednote jednotlivých fáz, ktorú predstavuje hra čierneho kráľa na 6 postupne voľných poliach. Obsah spestrujú batériové maty strelcom." Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Ján Kmeť, Tisovská cesta 2, 977 01 Brezno.


Vzad <<  >> Vpred