Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 2. 10. 1991)


Problém č. 1058

David Shire, Veľká Británia

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+12)


Problém č. 1059

David Shire, Veľká Británia

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+10)Kontrolná notácia: 1058: b. Ka2, De7, Vd1, Vh5, Sf4, Sh3, Jb2, Jc2, Pb3, f3 (10), č. Kd5, Dd4, Vd8, Sf2, Sf5, Je5, Pa7, c5, c6, f6, f7, g6 (12) – mat 2. ťahom, 1059: b. Kh3, Da2, Vc6, Vd8, Sh7, Je6, Jf7, Pb5, c7, e3 (10), č. Kd5, Dc8, Va3, Vb3, Sd7, Sh4, Jb7, Pa4, e2, f6 (10) – mat 2. ťahom.

Zdá sa, že náš XXXIII. a XXXIV. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek a trojťažiek – Práca 1991–92 sa začína úspešne rozbiehať a má odozvu aj v zahraničí. Dôkazom sú aj oba dnešné pôvodné príspevky od známeho britského autora. V klasickom č. 1058 nájdete tri varianty s využitím škodlivého motívu priväzovania čiernych kameňov. V modernejšom č. 1059 si nezabudnite všimnúť hrozbu v tematickej zvodnosti a riešení.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1043 (Kos) z 7. augusta 1991. Po úvodníku 1.Va5 hr. 2.De6+ K:c5 3.d4 mat (modelový) sa objavia ešte tri varianty, končiace modelovým matom: 1...Vd1 2.J:e3+ Ke5 3.Sd6 mat, 1...V:c2 2.V:b5 Ke5 3.Sd6 mat, 1...g:f5 2.Se7 V:c2 3.Dd6 mat. Veľmi těžká úloha! (Ing. J. Karel, Praha). Veľmi pekná úloha, podstatne lepšia a zaujímavejšia, ako č. 1042 (Ing. V. Adam, Bratislava). Práca i autor sú dôkazom toho, že odchodom veľkej generácie ešte nemusia odísť veľké osobnosti (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Viliam Rešetán, Benediktiho 4, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 1044 (Labai) z 14. augusta 1991. Zvodnosť 1.Db5? hr. 2.Dc6 mat, 1...S:c5, S:e5 2.Vd1 (A), J:b6 (B) mat, viazne na 1...Ve6! Rieši 1.Df5 hr. 2.D:f3 mat, 1...S:c5, S:e5, V:e5, S~ 2.Jb6 (B), Vd1 (A), g8D, De4 mat. Veľmi vtipná úloha (Ing. V. Adam, Bratislava). Symetria v prvých ťahoch je krížovo využitá na asymetriu v matoch (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Marián Holubčík, Šmidkeho 7, 010 01 Žilina.

* Súkromná tlačiareň GARMOND so sídlom v Humennom vypísala v okresnom týždenníku Ozveny Karpát, medzinárodnú skladateľskú súťaž dvojťažiek a trojťažiek na ľubovoľnú tému. Rozhodcovia (Ivo Lebloch, Ján Janočko a Ing. Anton Bidleň) udelia v každom oddelení tri ceny (300, 200 a 100 Kčs) a čestné uznania a pochvalné zmienky. Súťaž sa začína v 40. týždni roku 1991 a končí sa 52. týždňom roku 1992. Každý účastník turnaja obdrží výstrižok svojej skladby a výsledkovú listinu. Úlohy vyhotovené na diagrame treba zasielať do konca roka 1992 na adresu: Ivo Lebloch, Laborecká 22, 066 01 Humenné.


Vzad <<  >> Vpred