Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 9. 10. 1991)


Problém č. 1060

Dr. Stanislav Vokál, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+10)


Problém č. 1061

Dr. Stanislav Vokál, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+10)Kontrolná notácia: 1060: b. Ke1, Dh6, Vd5, Ve8, Sa1, Ja3, Jh4, Pc2, e2, g2 (10), č. Ke3, Da7, Se4, Jd6, Pa2, a5, d4, f4, g5, g6 (10) – mat 2. ťahom, 1061: b. Ke8, Db2, Jc3, Je4, Pe6, f2 (6), č. Kd4, Vb4, Sc4, Sd8, Pb3, b5, c5, c6, d3, d6 (10) – mat 3. ťahom.

V klasickej dvojťažke č. 1060 od popredného košického šachového skladateľa dr. Stanislava Vokála (4. 11. 1950) si okrem riešenia všimnite aj tri tematické pokusy. Zaujímavá je aj trojťažka č. 1061, v ktorej nájdete tri jednotné varianty využívajúce bielu batériu dáma – strelec. Veľmi sme zvedaví, ako sa vám obe skladby páčili.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1045 (Labai) z 14. augusta 1991. Zdanlivé hry 1...J:d4 2.Jf2+ (A) Kd5 3.S:c4 mat, 1...Je5 2.J:f6+ (B) V:f6 3.D:e5 mat, 1...Dh5 2.D:f4 Kd5 3.Jc7 mat. Po úvodníku 1.Db6 hr. 2.Sf3+ Kd3 3.Db1 mat, sa druhé ťahy bieleho zo zdanlivých hier recipročne zamenia: 1...J:d4 2.J:f6+ (B) V:f6 3.D:d4 mat, 1...Je5 2.Jf2+ (A) Kd5 3.Jc7 mat, 1...Dh5 2.Db1+ Kd5 3.J:f4 mat, 1...Kd5 2.S:c4+ K:c4 3.Db5 mat. Úloha postavila latku náročnosti v turnaji trojťažiek veľmi vysoko (P. Škoda, Bratislava). Úloha, ktorá by bohatou hrou a strategickým obsahom obstála i bez zámen, ktoré možno zapísať buď Z–22–22, alebo Z–23–34. Excelentné! (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tato úloha se mně moc líbila! (Ing. J. Karel, Praha). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Dušan Pakoš, Minská 11/44, Priekopa, 036 08 Martin 8.

Riešenie problému č. 1046 (Paslack) z 21. augusta 1991. Zvodnosť 1.S:c4? hr. 2.Db1 (A) mat a 2.Dh7 (B) mat, viazne na 1...D:d5! Zvodnosť 1.Sg7(h8)? hr. 2.Jf6 mat, 1...D:c3 2.J:c3 mat, viazne na 1...D:d5! Zvodnosť 1.Sd4? hr. 2.Jf6 mat, 1...D:d5 2.Db1 (A) mat, viazne na 1...D:c3! Rieši 1.Se5 hr. 2.Jf6 mat, 1...D:d5, e:d5 2.Dh7 (B), Db1 (A) mat. Úvodník potvrdil hrozbu – jednoduché, ale pekné (V. Trangoš, Banská Bystrica). Všehochuť: prvky zámen hier, funkcií ťahov i témy pokusov – dominantný prvok však absentuje (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Matej Botta, Jiráskova 10/29, 851 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 1047 (Durst) z 21. augusta 1991. Zdanlivá hra 1...Sf8 2.e5+ f:e5 3.f:e5 mat. Rieši 1.Jd4 hr. 2.Vd7+ Kc5 3.Jb3 mat, 1...Df7 2.Jf5+ (A) e:f5 3.e5 (B) mat, 1...De8 2.e5+ (B) f:e5 3.Jf5 (A) mat. Solídna úloha (Ing. V. Adam, Bratislava). Recipročná zámena druhého a tretieho ťahu v spojení s antiduálom a dve tretiny z tretinovej väzby sú prednosťou, absencia väzby čiernej dámy je chýbajúcou tretinou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Vladimír Hagara, Clementisova 23, 917 00 Trnava.


Vzad <<  >> Vpred