Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(21. 8. 1991)


Problém č. 1046

Rainer Paslack, Nemecko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+5)


Problém č. 1047

Peter Durst, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+8)Kontrolná notácia: 1046: b. Kg4, Db7, Sf1, Sf6, Jd5, Jg2, Pc3, f4 (8), č. Ke4, Da5, Va6, Pc4, e6 (5) – mat 2. ťahom, 1047: b. Ka5, Vc7, Vh6, Sc8, Jf3, Pb5, b6, d3, e4, f4 (10), č. Kd6, Dg6, Sg7, Sg8, Pb7, d5, e6, f6 (8) – mat 3. ťahom.

Skladba č. 1046 je prvým pôvodným príspevkom do turnaja dvojťažiek od západoeurópskeho autora, žijúceho v nemeckom Bielefelde. Všimnite si v nej zvodnosť 1.S:c4? a hlavne dvojitú tematickú hrozbu 2.Db1 (A) mat a 2.Dh7 (B) mat. V riešení obe hrozby budú matmi, pričom zaujímavé sú aj ďalšie zvodnosti. Levočan Peter Durst (6. 2. 1954) uverejnil už asi 130 problémov a č. 1047 je opravou staršej skladby pôvodne uverejnenej v roku 1989 vo Východoslovenských novinách pod č. 1294. Bola však nekorektná, a tak dnešnú opravu možno považovať za pôvodný príspevok do turnaja trojťažiek. Okrem zdanlivej hry 1...Sf8 2.e5+ f:e5 3.f:e5 mat, obsahuje dva varianty s využitím škodlivého motívu priviazania kameňa. Škoda len, že zdanlivá hra s riešením nijako nesúvisí.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1031 (Rudenko) z 26. júna 1991. Zdanlivé hry 1...c:d6, e:d6 2.Jc7, Jf6 mat (tieto maty vychádzajú tiež po zvodnosti 1.Jb3? hr. 2.Vc5 mat, viazne na 1...Sb4!). Zvodnosť 1.Sc5? hr. 2.D:e4 mat, 1...Je5, e5 2.J:c7, Jf6 mat, viazne na 1...Jd4! Rieši 1.Sb6 hr. 2.D:e4 mat, 1...Je5, e5, Jd4 2.Vd4, S:c6, Vc5 mat. Trojfázová zámena matov typu Z–32–44 s druhou fázou ako ohniskom reťaze (B. Moravčík, Banská Bystrica). Prekrásna skladba (A. Špánik, Rajec). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Rudolf Botoš, Fiľakovo časť Biskupice č. 186/87, 986 01 Fiľakovo.

Riešenie problému č. 1032 (Labai) z 3. júla 1991. Zvodnosť 1.Jd5? hr. 2.Je5 mat, viazne na 1...e3! Zvodnosť 1.Db2? hr. 2.D:d4 mat, viazne 1...c3! Zvodnosť 1.Dc4? hr. 2.Dd2 mat, 1...c3, e3 2.Je5, D:d4 mat, viazne na 1...Kc3! Rieši 1.Db4 hr. 2.Dd2 mat, 1...c3, e3 2.D:d4, Je5 mat. Popri bohatosti modernej tematiky i elegancii spracovania zrejme konvenčný estetický nedostatok – časté branie polí c3 a e3 v rôznych fázach spôsobil, že skladba nie je ešte vyššie, ako 1. čestné uznanie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Rudolf Omámik, 018 03 Horná Maríková 678.


Vzad <<  >> Vpred