Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(28. 8. 1991)


Problém č. 1048

Emil Klemanič, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+11)


Problém č. 1049

Ing. Vladimír Kos, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+7)Kontrolná notácia: 1048: b. Kg8, Df3, Vc1, Vc7, Sb3, Sf8, Jd2, Je1, Pa5, f5, g5 (11), č. Ke5, Da6, Sb8, Jh8, Pb5, c5, c6, d5, d7, e3, h5 (11) – mat 2. ťahom, 1049: b. Kh6, De1, Vd2, Sc3, Sf7, Pb2 (6), č. Ka2, Dc1, Sh7, Jh1, Pd5, f4, g6 (7) – mat 3. ťahom.

V modernom č. 1048 od mladého a nadaného košického šachového skladateľa Emila Klemaniča si všimnite hrozbu v troch tematických zvodnostiach a riešení a v každej fáze mat po obrane 1...Kd4 (cyklický hrozbový paradox v štyroch fázach). O tvorbe popredného brnenského autora Ing. Vladimíra Kosa sme písali v rubrike zo 7. augusta 1991 a netušili sme, že nás prekvapí originálnou trojťažkou – ako ináč – v štýle českej školy úlohovej. Koľko modelových matov sa vám podarí nájsť?

Riešenie zašlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1033 (Labai) z 3. júla 1991. Tematický pokus 1.D:d3? hr. 2.Dc4 mat, viazne na 1...Jd2! Tematický pokus 1.Dg4? hr. 2.Se6 mat, viazne na 1...Jg5! Preto po úvodníku 1.Ka8 tempo biely donúti čierneho zablokovať polia d2 a g5 tak, aby už tematické pokusy vyšli: 1...d2 2.Dd3! Jd6 3.Jc7 mat, 1...Sg5 2.Dg4! Jc5 3.Jb6 mat. Okrem nesporných vysokých kvalít v oblasti novonemeckej školy upúta aj veľmi prísna analógia dvoch variantov, ktoré pripomínajú tvorbu najlepších pomocných matov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane RNDr. Igor Zeman, Bujnákova 17, 841 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 1034 (Lebloch) z 10. júla 1991. Zvodnosť 1.Dh7? hr. 2.Db1 mat, 1...Kc1 2.Dc2 mat, viazne na 1...f5! Zvodnosť 1.Dh6? hr. 2.Dd2 mat, 1...Ke1 2.Dc1 mat, viazne na 1...c3! zvodnosť 1.Dh5+? Ke1 2.De2 mat, viazne na 1...Kc1! Rieši 1.Da8 hr. 2.Da1 mat, 1...Ja5 2.Dh1 mat. Dáma všetko sama musí stihnúť, to nie je voči nej veľmi galantné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ivan Teker, Švermova 34/II, 911 01 Trenčín.

Riešenie problému č. 1035 (Lebloch) z 10. júla 1991. Zvodnosť 1.Dg7? tempo, 1...f4, Kf4 2.Vg5, Dg3 mat, viazne na 1...e3! zvodnosť 1.Db4? tempo, 1...f4, e3 2.D:e4, Dd4 mat, viazne na 1...Kf4! 1. riešenie: 1.Db3 tempo, 1...f4, e3, Ke4 2.De6, D:e3, Dg3 mat. 2. riešenie: 1.Dh7 tempo, 1...f4, e3, Kf4 2.D:e4, D:f5, Dh2 mat. Pekné avšak všetko akoby dusené maty (J. Janočko, Humenné). Napriek niektorým opakovaniam matov bohatý obsah, aj keď bez pútavejších strategických prvkov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.


Vzad <<  >> Vpred